ZVRCHOVANÁ RADA

Zvolená vláda Maltézskeho rádu

Zvrchovaná rada pomáha veľmajstrovi vo vláde Maltézskeho rádu. Skladá sa z Veľmajstra, ktorý jej predsedá, držiteľov štyroch vysokých úradov - veľkokomtúra, Hlavného Kancelára, Hlavného Špitálnika, Správcu štátnej pokladne a šiestich ďalších členov.

Členovia vlády okrem veľmajstra sú volení Generálnou kapitulou na obdobie 5 rokov.

Zvrchovanú radu zvoláva veľmajster a schádza sa v sídle Maltézskeho rádu minimálne šesť krát do roka, alebo ak nastanú okolnosti hodné zvláštneho zreteľa.

Princ a Veľmajster

 

ZVRCHOVANÁ RADA (2014-2019)

Veľkokomtúr

Jeho Excelencia Fra´ Ludwig Hoffmann von Rumerstein (od 28.01.2017 lieutenant ad interim)

Hlavný Kancelár

Jeho Excelencia Albrecht Freiherr von Boeselager

Hlavný Špitálnik

Jeho Excelencia Dominique Princ a gróf de La Rochefoucauld-Montbel

Správca Štátnej pokladne

Jeho Excelencia János gróf Esterházy de Galántha

ČLENOVIA

Jeho Excelencia Fra´ John E. Critien
Jeho Excelencia Fra´ John T. Dunlap
Jeho Excelencia Fra´ Duncan Gallie
Jeho Excelencia Fra´ Emmanuel Rousseau
Jeho Excelencia Winfried Graf Henckel von Donnersmack
Jeho Excelencia Geoffrey D. Gamble

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk