POMOC PRI KATASTROFÁCH

Pomoc v núdzi a dlhodobo udržateľný rozvoj

Takmer 107 miliónov ľudí bolo postihnutých prírodnými katastrofami a inými mimoriadnymi udalosťami. Väčšina postihnutých žije v rozvojových krajinách. Zatiaľ čo nedokážeme predísť všetkým prírodným pohromám, kladenie dôrazu na budovanie kultúry „prevencie“ namiesto dôrazu na kultúru „reakcie“ môže významne znížiť škody, ktoré tieto udalosti spôsobujú. Zameriavaním sa na znižovanie rizík vzniku mimoriadnych udalostí, môžeme implementovať opatrenia, ktoré zabezpečia pripravenosť komunít v prípade takéhoto nešťastia.

Prostredníctvom programov prevencie sa Maltézsky rád dostáva k ľuďom, ktorých možnosť utiecť pred negatívnymi dopadmi pohrôm je najnižšia, a to k starým ľuďom a zdravotne postihnutým. Krízové intervencie prebehli v Nepále postihnutom vážnym zemetrasením, na tajfúnom Haiyan zničených Filipínach, na Africkom rohu (najmä Somálsko a Eritrea) trpiacom hladom a po celej Európe, kde dobrovoľníci Maltézskeho rádu odstraňujú ničivé následky záplav a extrémnych výkyvov počasia. Projekty zamerané na dlhodobo udržateľný rozvoj fungujú v regiónoch Ázie, ktoré boli zničené tsunami a na Haiti, ktoré je najchudobnejšou krajinou na západnej pologuli. 

Maltézsky rád sa aktívne zapája aj do boja s pandémiou Covid-19. V Taliansku poskytoval súčinnosť pri budovaní poľných nemocníc, vo Francúzsku pomáhal pri prevoze pacientov vo vlakoch TGV z kolabujúcich nemocníc východu krajiny na jej juhozápad a na Slovensku navýšil kapacity svojich sociálnych projektov.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk