POMOC A PREVENCIA PRI MIMORIADNYCH UDALOSTIACH

Pomoc v núdzi a dlhodobo udržateľný vývoj

Takmer 107 miliónov ľudí bolo postihnutých prírodnými katastrofami a inými mimoriadnymi udalosťami. Väčšina postihnutých žije v rozvojových krajinách. Zatiaľ, čo nedokážeme predísť všetkým prírodným katastrofám ani ich rizikám, kladenie dôrazu na budovanie kultúry „prevencie“ namiesto dôrazu na kultúru „reakcie“ môže významne znížiť škody, ktoré tieto udalosti spôsobujú. Zameriavaním sa na znižovanie rizík vzniku mimoriadnych udalostí, môžeme implementovať opatrenia, ktoré zabezpečia pripravenosť komunít v prípade takéhoto nešťastia.

Prostredníctvom programov prevencie sa Maltézsky rád dostáva k ľuďom, ktorých možnosť utiecť pred negatívnymi dopadmi pohrôm je najnižšia - k starým ľuďom a zdravotne postihnutým. Nedávne krízové intervencie prebehli v Nepále postihnutom vážnym zemetrasením, na tajfúnom Haiyan zničených Filipínach, na Africkom rohu, ktorý trpí hladom a po celej Európe, kde dobrovoľníci Maltézskeho rádu odstraňujú ničivé následky záplav a extrémnych výkyvov počasia. Projekty zamerané na dlhodobo udržateľný rozvoj fungujú v regiónoch Ázie, ktoré boli zničené tsunami a na Haiti, ktoré je najchudobnejšou krajinou na západnej pologuli.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk