VLAJKY

Štátna vlajka

Štátnou vlajkou Maltézskeho rádu je červená štvorcová vlajka s bielym latinským krížom. Jej názov je „Vlajka sv. Jána“, a používa sa od dávnych čias. Kniha „História Rádu“ od Giacoma Bosioa (1594) zachytáva dekrét pápeža Innocenta II. z roku 1130, v ktorom pápež uvádza, že „...Náboženstvo by vo vojne malo nosiť štandardu s bielym krížom a červeným pozadím“. V súlade s ustanoveniami Buly pápeža Alexandra IV. z roku 1259 povoľujúcu rytierom vo vojne nosiť červený plášť s bielym krížom, začal Rád systematicky používať latinský kríž aj ako svoj emblém. V roku 1291 Maltézsky rád opustil Svätú Zem a presídlil sa na Cyprus. V tomto období nastal najväčší rozmach námorného loďstva rádu, a od tých čias viala táto vlajka na lodiach rádu ďalších šesť storočí. V súčasnosti štátna vlajka rádu veje nad Magistrálnym palácom v Ríme popri vlajke (štandarde) Veľmajstra, v prítomnosti členov Zvrchovanej rady, ako aj pri oficiálnych návštevách.

Vlajka rádových diel

Červená vlajka s osemramenným bielym krížom je vlajkou Rádových diel. Osemramenný kríž sa v Ráde používa rovnako dlho, ako latinský kríž a jeho pôvod má korene v historických prepojeniach rádu s Republikou Amalfi. Jeho súčasná forma sa používa už viac ako 400 rokov. Prvá zmienka o osemramennom kríži sa objavila v súvislosti s jeho vyobrazením na minciach Veľmajstra Fra´ Foulques de Villaret (1305-1319). Špitálna vlajka veje na sídlach veľkopriorátov a podpriorátov rádu. Používa ju aj 47 národných asociácií rádu a viac ako 100 diplomatických zastupiteľských úradov rádu po celom svete. Veje aj nad nemocnicami, zdravotníckymi centrami a poliklinikami, ako aj všade tam, kde rádové záchranné zbory, nadácie a špecializované jednotky vykonávajú svoju humanitárnu činnosť, alebo charitatívne aktivity.

Vlajka (štandarda) Jeho Výsosti Veľmajstra

Štandarda veľmajstra má podobu červenej vlajky s bielym osemramenným krížom, okolo ktorého je prepletená reťazová insígnia Veľmajstra s  korunou umiestnenou na jej vrchole. Vlajka veje nad Magistrálnym Palácom a na magistrálnych sídlach Rádu  v čase, kedy je veľmajster prítomný.

EMBLÉMY

Výsostný znak Maltézskeho rádu

Emblém rádu sa skladá z bieleho latinského kríža v červenom oválnom poli, po obvode ktorého je umiestnený ruženec. Medzi oválnym poľom s latinským krížom a ružencom sa nachádza biely osemramenný kríž. Emblém je prikrytý kniežacím plášťom na vrchu ktorého je zvýraznená kniežacia koruna. Používa sa ako výsostný znak Veľkého magistéria Maltézskeho rádu a jeho inštitúcií, medzi ktoré patria veľkoprioráty, podprioráty, národné asociácie a diplomatické misie.

Znak Maltézskeho rádu (rádových diel)

Znak Maltézskeho rádu (rádových diel) pozostáva z červeného štítu s bielym osemramenným krížom tak, ako ustanovuje článok 242 Kódexu Maltézskeho rádu. Znak sa používa ako symbol špitálnych a humanitárnych aktivít Rádu po celom svete.

Erb 79. veľmajstra kniežaťa a veľmajstra Fra´ Matthewa Festinga

Erb veľmajstra Fra´ Matthewa Festinga sa skladá z deleného štítu, v ktorom sú umiestnené dva štíty červenej farby s bielymi latinskými krížmi a dva štíty s orlami medzi troma hradmi umiestnenými na azúrovom poli. Okolo erbu je zavesená insígnia, ako symbol veľmajstra. Erb je prikrytý kniežacím plášťom, na vrchole ktorého je umiestnená kniežacia koruna.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk