Maltézsky rád na Slovensku

Maltézsky rád je na Slovensku činný prostredníctvom jeho troch oficiálnych inštitúcií:

 1.  Veľvyslanectvo Maltézskeho rádu v Slovenskej republike – viac informácií

(Hlavné úlohy: Diplomatické a bilaterálne záležitosti, reprezentácia Maltézskeho rádu, dohľad nad aktivitami v SR)

Zástupcovia:

Dr. Afred Princ von Schönburg-Hartenstein – mimoriadny a splnomocnený Veľvyslanec

Anton Gatnar – Minister

Mons. ICDr. Tibor Hajdu – Cirkevný radca

MMag. Dominik Brichta – Diplomatický tajomník

  2.  Organizácia členov Maltézskeho rádu v Slovenskej republike

(Hlavné úlohy: vnútorná organizácia činnosti členov Maltézskeho rádu v SR)

Zástupcovia prezídia:

Gróf Norbert Salburg-Falkenstein – Prezident

Princ Johannes von Lobkowicz

Kristof Szbadhegy

MMag. Dominik Brichta – Kancelár

 3.  Maltézska pomoc Slovensko – viac informácií

(Hlavné úlohy: Charitatívne aktivity Maltézskeho rádu na území SR)

Zástupcovia:

JUDr. Július Brichta – Prezident

Ing. Rudolf Páleš – Viceprezident

Mgr. Peter Kružliak – Tajomník

Činnosť na Slovensku:

Na Slovensku vykonáva Maltézsky rád svoje aktivity prostredníctvom svojích troch oficiálnych inštitúcií, ktorými sú vyššie uvedené Veľvyslanectvo Rádu v SR, Organizácia členov Maltézskeho rádu v Slovenskej republike a Maltézska pomoc Slovensko.

Maltézska pomoc Slovensko je mimovládna organizácia registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom ktorej sú vykonávané charitatívne aktivity Rádu v SR. Maltézska pomoc Slovensko sa skladá z členov Rádu na Slovensku a z dobrovoľníkov, ktorí nie sú členmi Rádu. Všetci pravidelne venujú svoj čas a schopnosti na pomoc chorým a chudobným.

Tieto aktivity vyžadujú úzku koordináciu s oboma ďalšími inštitúciami Rádu na Slovensku:  Veľvyslanectvom Maltézskeho rádu v SR a Organizáciou členov Maltézskeho rádu v SR, ktorá ako náhrada za národnú asociáciu koordinuje vnútornú činnosť členov Rádu v SR, zatiaľ čo členovia Rádu na Slovensku patria popri členstve v nej do ďalších organizácií Rádu (asociácií a veľkoprijorátov) predovšetkým v susediacich krajinách. Ich humanitárne, sociálne, zdravotnícke a rozvojové aktivity na Slovensku sú realizované pod záštitou Maltézskej pomoci Slovensko.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk