CHCETE PODPORIŤ CHARITATÍVNE AKTIVITY MALTÉZSKEJ POMOCI SLOVENSKO?

Maltézska pomoc Slovensko je pri charitatívnej činnosti otvorená na spoluprácu s darcami materiálnej, či finančnej pomoci. Vopred ďakujeme za veľkorysosť a podporu charitatívnych aktivít v rámci našich projektov.

Bankový účet Maltézskej pomoci Slovensko:

IBAN: SK1411000000002623142055

SWIFT: TATRSKBX

Možnosti podpory

Jednorazový príspevok  - Maltézska pomoc Slovensko poskytuje možnosť prispieť jednorazovo na konkrétny z jej projektov. V prípade, ak Vás niektorý z našich projektov oslovil, môžete nás podporiť prostredníctvom finančného príspevku na oficiálny účet našej organizácie. Do poznámky pre prijímateľa prosím napíšte projekt alebo činnosť, ktorú ste sa rozhodli podporiť.

Pravidelný príspevok - Táto čoraz atraktívnejšia forma pomoci je vhodná najmä pre tých, ktorí cítia potrebu pravidelne, aspoň v malom prispievať na charitatívne projekty. Postup je jednoduchý - na vašom bankovom účte treba zadať opakovaný, napr. mesačný automatický príkaz na určitý deň v mesiaci a určiť výsku sumy (obvykle napr. 10,- / 25,- / 50,- či 100,- EUR). Touto formou môžete dlhodobo podporovať činnosť našich projektov a dobrovoľníkov.

2% z dani z príjmu - Možnosť podpory našej organizácie prostredníctvom 2 resp. 1,5 z každoročnej dani z prijimov využívajú menšie i väčšie firmy ako aj jednotlivci. Takto získané finančné prostriedky nám umožňujú vedenie profesionálnej činnosti našej organizácie a tvoria jeden zo základov výkonu jej činnosti. Tento rok sme sa rozhodli, že prostriedky z 2 percent z dane z príjmu budú určené najmä na financovanie účasti chorých na Maltézskej púti do Lúrd a na zabezpečenie účasti slovenskej delegácie na Malta Campe, medzinárodnom tábore pre mladých ľudí s postihnutím. Z tohto dôvodu je ako príjemca podielu z dane z príjmu pre rok 2019 určená naša podriadená organizácia  Maltézska púť do Lúrd, o.z. Aktuálne vzory na vyplnenie formulárov nájdete pod tlačítkami nižšie.

Materiálna pomoc - Naša organizácia rada prijme akúkoľvek materiálnu pomoc, ktorú je podľa svojich možností schopná rozdistribuovať ďalej. Obvykle sa jedná o suchú stravu, hračky pre deti, medicínske pomôcky pre starých ľudí a ľudí s postihnutím, nemocničné vybavenie či zimné šatstvo. V prípade, ak máte možnosť pomôcť nám takýmto spôsobom, prosím kontaktujte náš sekretariát na office@maltezskapomoc.sk

Online príspevok -   k dispozícii už čoskoro

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk