DIPLOMATICKÁ MISIA

diplomaticka misia v sr

Zvrchovaný Maltézsky rád

vo svojej povahe ako subjekt medzinárodného práva urdžiava   diplomatické vzťahy s viac ako 100 štátmi...

DIPLOMATICKÝ ZBOR V SR

diplomaticky zbor

Veľvyslanec

velvyslanec

Princ Alfred Schönburg-Hartenstein

mimoriadny a splnomocnený Veľvyslanec Maltézskeho Rádu v SR 

HUMANITÁRNA DIPLOMACIA

humanitna diplomacia

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk