Veľvyslanec

velvyslanec

Princ Alfred Schönburg-Hartenstein

mimoriadny a splnomocnený Veľvyslanec Maltézskeho Rádu v SR


Princ Alfred Schönburg-Hartenstein je veľvyslancom Zvrchovaného Maltézskeho rádu od 6. septembra 2016, kedy odovzdal poverovacie listiny od veľmajstra Maltézskeho rádu Fra' Mathewa Festinga do rúk prezidenta Slovenskej republiky J.E. Andreja Kisku.

Do svojej funkcie nastúpil po bývalom veľvyslancovi Maltézskeho rádu v SR, J.E. Dr. Ottokarlovi Finsterwalderovi.

Princ Alfred Schônburg Harteinstein sa narodil v roku 1953, od roku 1978 je ženatý s Mariou Teréziou Kastner-Lanjus-Wellenburg a má štyri deti.

Vyštudoval právo na Viedenskej univerzite v Rakúsku a pred pôsobením v diplomacii Maltézskeho rádu pôsobil vo vedúcich pozíciách v nadnárodných spoločnostiach v poisťovníctve.

Popri svojej práci v diplomacii pôsobí vo viacerých profesionálnych združeniach a od roku 2007 je prezident Asociácie nemeckej šľachty.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk