foto_23_ambasada

Veľvyslanectvo Zvrchovaného Maltézskeho rádu v SR

Zvrchovaný Maltézsky rád - organizácia členov na Slovensku (SOMOS)

Maltézska pomoc Slovensko

Adresa:

Kapitulská 9
811 01 Bratislava
Slovensko

tel./fax: 02/ 5413 1296

email:
info@orderofmalta.sk
sekretariat@maltezskyrad.sk
office@maltezskapomoc.sk

Kontakt pre médiá

Web:
www.orderotmalta.sk
www.maltezskyrad.sk
www.maltezskapomoc.sk

Zadajte vašu správu.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk