Pre médiá

Informácie o činnosti a aktivitách Maltézskeho rádu na Slovensku, alebo charitatívnych aktivitách organizácie Maltézska pomoc Slovensko sú dostupné na webstránke www.orderofmalta.sk a www.maltézskapomoc.sk.

Kontakt pre médiá:

Kontakt s médiami vo veciach týkajúcich sa Maltézskeho rádu zabezpečuje v písomnej podobe sekretariát Veľvyslanectva Maltézskeho rádu v SR na info@orderofmalta.sk

Kontakt s médiami vo veciach týkajúcich sa charitatívnych projektov a činnosti Maltézskej pomoci Slovensko zabezpečuje hovorca :

ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.
email: press@maltezskapomoc.sk
tel.č.: 0903 723 169

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk