Úvod

home_lurdy

Tlačová správa

Vec: Maltézska pomoc Slovensko na medzinárodnej púti s chorými v Lurdoch

Maltézska pomoc Slovensko sa v dňoch 5. - 8. mája 2017 zúčasť  na 59. ročníku medzinárodnej púte Maltézskeho rádu do Lúrd s dobrovoľníkmi a chorými. Jej cieľom bolo umožniť návštevu svetoznámeho pútnickeho miesta aj tým, ktorí nemôžu využiť možnosti tradičných pútnických zájazdov z dôvodov vážnej a ťažkej choroby, alebo telesného postihnutia.

Zúčastnilo sa na nej viac ako 4500 dám, rytierov, kaplánov, lekárov a dobrovoľníkov, ktoré pomáhali viac ako 1 500 chorým a postihnutým pútnikom zo 44 krajín sveta. Pútnikov zo Slovenska bolo 188, z toho 6 kňazov, 25 chorých a 8 lekárov, ktorých doprevádzali rytieri, dámy, dobrovoľníci a dobrovoľníčky Maltézskeho rádu v nových dobrovoľníckych uniformách. Duchovné vedenie púte prevzal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Púť duchovne viedol bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský s hlavným kaplánom rádu na Slovensku Mons. Tiborom Hajdu za účasti veľvyslanca Maltézskeho rádu na Slovensku Princa Alfreda von Schönburg-Hartenstein, veľvyslanca Maltézskeho rádu pri OSN Günthera Gransera a prezidenta Maltézskej pomoci Slovensko JUDr. Júliusa Brichtu. Pre chorých pútnikov bola v miestnej pútnickej nemocnici zabezpečená neustála odborná zdravotná a lekárska služba a opatera dobrovoľníkmi Maltézskej pomoci Slovensko a zdravotníkmi Nemocnice u Milosrdných v Bratislave. V rámci bohatého programu púte sa výprava zo Slovenska zúčastnila na slovenských sv. omšiach v Kaplnke sv. Jozefa, pri Jaskyni Zjavenia a v Ružencovej bazilike, počas ktorej bola chorým pútnikom udelená aj sviatosť pomazania nemocných. Účastníci púte sa zúčastnili aj na medzinárodnej mariánskej sviečkovej procesii  a na Eucharistickej procesii, ktorá vyvrcholila požehnaním chorých so Sviatosťou Oltárnou. Nechýbali ani slovenské pobožnosti krížovej cesty pre chorých, či pre pútnikov na monumentálnu Lurdskú kalváriu, spoločné modlitby posv. Ruženca, alebo kúpeľ v lurdskej vode. Slovenskí pútnici mali možnosť zoznámiť sa s mestečkom Lurdy, navštíviť všetky baziliky, či miesta spojené so životom sv. Bernadetty. Zúčastnili aj na medzinárodných sv. omšiach v podzemnej Bazilike sv. Pia X., ktoré celebrovali Mons. Giovanni Angelo Becciu, pápežský delegát pri Maltézskom ráde a prelát rádu Mons. Jean Lafitte spolu s prítomnými kardinálmi  Renatom Raffaelom Martinom, Prosperom Grechom, Timotejom Dolanom a Dominikom Dukom. Na medzinárodných sláveniach bol osobne prítomný aj novozvolený poručík veľmajstra Fra 'Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto a vláda rádu. Maltézska pomoc Slovensko bola poctená aj možnosťou prezentácie svojej charitatívnej činnosti počas medzinárodného stretnutia mladých členov Maltézskeho rádu a dobrovoľníkov. Dobrovoľníci, ktorí sa púte zúčastnili po prvýkrát, dostali počas slávnostného ceremoniálu medaily Maltézskeho rádu za službu chorým počas púte. Slovenskí pútnici obetovali aj pútnickú sviecu za celú výpravu a podporovateľov. Od organizátorov púte obdržali chorí pútnici pamätné listy za účasť a spomienkové darčeky.

Púť do Lúrd nadovšetko splnila očakávania pútnikov, lebo ako vo svojej homílii počas sv. omše pri Jaskyni Zjavenia povedal Mons. Stanislav Zvolenský: „človek často potrebuje uzdravenie nielen fyzické, ale aj duchovné a práve Lurdy sú miestom, kde takéto uzdravenie na duši našli už tisícky ľudí“,  a to bolo viditeľné na mnohých z nich. Svedčili o tom aj pochvalné vyznania jednotlivcov z radov pútnikov, prejavované pocity spokojnosti, radosti, ale aj záujmu o opätovnú účasť na ďalšom ročníku v roku 2018.

Dr. Tibor UJLACKÝ, PhD.

1.1 uvod

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk