Úvod

1.0 uvod

Vážení členovia Zvrchovaného Maltézskeho rádu,
Milí dobrovoľníci a priaznivci Maltézskej pomoci Slovensko,
Vážení páni chorí a zdravotne ťažko postihnutí,

v dňoch 5. - 8. mája 2017 sa uskutoční 59. ročník medzinárodnej púte Maltézskeho rádu s chorými do Lúrd. Maltézska pomoc Slovensko, ako oficiálna výkonná organizácia Maltézskeho rádu na Slovensku bola poverená organizáciou a zabezpečením účasti členov Maltézskeho rádu a dobrovoľníkov MPS pôsobiacich na Slovensku s chorými na tomto významnom medzinárodnom podujatí, ktorého cieľom je prehĺbenie osobnej kresťanskej viery a mariánskej úcty, ako aj výkon charitatívnej služby pre chorých pútnikov z dôvodu umožnenia ich návštevy svetoznámeho mariánskeho pútnického miesta.

Púť zo Slovenska bude pre záujemcov z radov členov Maltézskeho rádu, dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko ako aj chorých a zdravotne ťažko postihnutých pútnikov zabezpečovaná formou leteckej dopravy z Bratislavy, s predpokladaným odletom 5. mája 2017 o 11,00 hod (stretnutie na letisku min. 2. hod vopred) a s predpokladaným príletom do Bratislavy 8. mája 2017 o 22,30 hod. Ubytovanie a stravovanie v Lurdoch je zabezpečené v hoteli Jean d´ Arc a pre chorých a zdravotne ťažko postihnutých pútnikov v Nemocnici Accueil du Notre Dame.

Cena účastníckeho poplatku za náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie činí 585,- €.

Veríme, že účasť delegácie zo Slovenska prispeje k budovaniu dobrého mena Maltézskeho rádu na Slovensku, pomoci chorým a zdravotne ťažko postihnutým pútnikom a bude nezabudnuteľným zážitkom viery a vyjadrením charitatívnej lásky k blížnemu pre každého účastníka.

JUDr. Július Brichta
Prezident
Maltézska pomoc Slovensko

1.1 uvod

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk