Chcem pomôcť

“Najmenší skutočný úkon dobroty má väčšiu silu, ako veľký úmysel.

Chcete zažiť niečo z dobrého pocitu, ktorý cítia návštevníci v Lurdoch aj doma ?  

Maltézska pomoc Slovensko Vám dáva možnosť zapojiť sa a pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Púť do Lúrd býva často jeden z najväčších snov ľudí, ktorí z dôvodu svojej choroby nemajú možnosť prežívať plnohodnotný život a sú nútení každodenne zápasiť s ťažkosťami, ktoré im ich trápenie prináša.

Všetci títo ľudia majú jednu spoločnú črtu - Nádej, z ktorej žijú každý deň.

Pomôcť konkrétnej osobe môžete aj Vy sponzoringom účasti chorého pacienta, či dobrovoľníka! 

Chcem podporiť cestu chorého do Lúrd!

Ak ste sa rozhodli pre túto možnosť, radi Vám pomôžeme. Prostredníctvom darovania sumy 585,- EUR môžete umožniť jednému konkrétnemu chorému pacientovi návštevu Lúrd počas tohtoročnej púte Maltézskeho rádu!

11.1

Chcem podporiť účasť dobrovoľníka!

Chorí, ktorých doprevádzame na púti do Lúrd potrebujú takmer nepretržitú starostlivosť. Starajú sa o to naši dobrovoľníci. Na jedného chorého pripadajú 2-3 dobrovoľníci. Svoju prácu robia bezodplatne a s láskou.  Ich účasť na púti je však spojená s nákladmi na dopravu a ubytovanie, z čoho si väčšinu hradia sami. Často si ale nevedia dovoliť financovať celú cestu - obetujú ale to najdrahšie, svoj čas.

Sponzoringom vo výške EUR 200,- môžete pomôcť zabezpečiť účasť na púti do Lúrd pre jedného dobrovoľníka, ktorý sa bude starať o chorých. 

11.2

Kontaktujte nás na lurdy@maltezskapomoc.sk a radi Vám vysvetlíme všetky detaily tejto možnosti podpory. Váš príspevok môžete zrealizovať aj bankovým prevodom na účet Maltézskej pomoci Slovensko

IBAN: SK62 1100 0000 0029 4601 3354 a do poznámky prosíme uvedte “Sponzoring- Lurdy 2017 chorý/doborovľník

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk