O Lurdoch ako o pútnickom mieste

Mariánske zjavenia v Lurdoch

Mariánske zjavenia v Lurdoch

Dňa 1. marca 1858 bolo v Lurdoch zaznamenané prvé zázračné uzdravenie. Do dnešného dňa ide už o tisícky prípadov. Svedčia o tom i barly, ktorými je pokryté okolie prameňa, barly, ktoré sa po návšteve Lúrd stali pre mnohých zbytočné. Dnes z tohto prameňa razí viac ako 120 tisíc litrov vody týždenne. Experti v laboratóriách nezistili nič zvláštne – svedčia, že ide o obyčajnú vodu, bez významných prvkov, ktoré by mohli mať univerzálne liečivé účinky na organizmus. Pozoruhodná je skúsenosť tých, ktorí sa vo vode z prameňa vykúpali a ich telo bolo hneď po vynorení suché. Teologická a medicínska komisia ustanovená Vatikánom doposiaľ oficiálne potvrdila 67 prípadov, v ktorých došlo ku zázračnému uzdraveniu a ktoré nie je možné vysvetliť pomocou exaktných vied. Množstvo ľudí sem prichádza, aby prosili za uzdravenie a mnohí sú vypočutí. Z tohto dôvodu sa 11. február slávi ako Svetový deň chorých.

Anna Santaniellová má 96 rokov a žije v talianskom Salerne. Jej brat a sestra zomreli, keď mali okolo tridsať rokov na Bouillaudovu chorobu, sprevádzanú astmou a srdcovými problémami. Pred rovnakým osudom Annu zachránila púť do Lúrd v auguste 1952. Doniesli ju tam na nosidlách, pretože už nevládala chodiť ani rozprávať. Po očistnom kúpeli ju ako 41-­ročnú lekári vyhlásili za vyliečenú. V novembri 2005 jej prípad označil Vatikán za zázrak a Santaniellová sa tak stala 67. prípadom zázračného uzdravenia v Lurdoch, ktorý Katolícka cirkev uznala. Mons. Emmanuel Delmas, biskup francúzskej diecézy Angers, uznal v nedávnej minulosti mimoriadne uzdravenie pútnika, ktorý navštívil Lurdy. Prípad siaha do roku 2002 a týka sa vtedy 56-ročného Sergea Françoisa, postihnutého prietržou medzistavcovej platničky. Bol dvakrát operovaný a trpel takmer úplnou paralýzou pravej nohy, keď sa rozhodol zúčastniť diecéznej púte do Sanktuária Panny Márie Lurdskej. Ako uvádza biskup v oficiálnom dokumente z 27. marca, chorý sa 12. apríla 2002 modlil v Massabielskej jaskyni. Podľa jeho vlastných slov ho počas modlitby náhle postihla neznesiteľná bolesť, ktorá po chvíli úplne ustúpila a vystriedal ju pocit pohody a tepla. Noha prestala bolieť a začala bez problémov fungovať. Počas nasledujúceho roka, keď François opäť podstúpil púť do Lúrd, oznámil uzdravenie Úradu lekárskeho dohľadu v Lurdoch. 1. decembra 2008 Medzinárodný lekársky výbor, pozostávajúci z 20 odborníkov, uznal, že uzdravenie malo výnimočný charakter, nakoľko bolo okamžité, úplné, a nijako nesúviselo s liečbou. Následným krokom pre oficiálne uznanie bolo vyhlásenie diecézy o podrobnostiach predpokladaného zázračného uzdravenia, ktoré bolo podpísané biskupom Delmasom a zverejnené 27. marca v tomto znení: „V mene Cirkvi uznávam výnimočný charakter uzdravenia pána Sergea Françoisa. Toto uzdravenie má byť považované za osobný dar Boha tomuto mužovi, za akt milosti, za znamenie Krista Spasiteľa.“ Toto je zatiaľ 68. prípad zázračného uzdravenia. Toto sú fakty, nad ktorými sa treba pozastaviť a zamyslieť, ktoré svedčia o hodnovernosti udalostí, ktoré sa v odohrali v Lurdoch.

Od polovice 19. storočia totiž na toto posvätné miesto v krajine Baskov prichádzajú každoročne davy pútnikov z celého sveta. Od Veľkej noci do augusta sa v Lurdoch denne konajú dve procesie jedna s Najsvätejšou Sviatosťou a druhá so zapálenými sviecami. Medzi najväčšie púte patrí Medzinárodná ružencová púť, ktorá sa tu slávi od roku 1923. Odhaduje sa, že každoročne sa tu vystrieda takmer 3,5 milióna pútnikov. Kresťania sa tu stretávajú, aby si oživili svoju vieru, chorí tu hľadajú nádej i útechu vo svojich ťažkostiach. Juhofrancúzske Lurdy dodnes patria popri portugalskej Fatime a španielskemu Santiagu de Compostella medzi najnavštevovanejšie pútnické miesto. Po Paríži majú Lurdy druhú najväčšiu ubytovaciu kapacitu, keď 15-­tisícové mestečko dokáže len vo svojich hoteloch ubytovať trojnásobne viac ľudí.

Jadro zjavení v Lurdoch tkvie kdesi inde, hlbšie. Panna Mária vyjavila Bernadette: „Ja som Nepoškvrnené Počatie.“ Štyri roky predtým, 12. decembra 1854, pápež Pius IX. vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Udalosť vyvolala búrlivú diskusiu i odpor v teologických kruhoch. V Lurdoch Panna Mária akoby potvrdila obsah dogmy. A to skrze dievča, ktoré nemohlo ani len tušiť, čo je Nepoškvrnené Počatie. Bernadeta bola jednoduchá a nevzdelaná. Do školy začala chodiť až v trinástich rokoch. Miestny farár a rehoľnice, ktoré ju vyučovali katechizmus hovorili, že Bernadetta nemala vedomie ani o tom, že Boh je Trojica. O to menej mohla rozumieť teologickej formulácii Nepoškvrnené Počatie. Druhé podstatné posolstvo, ktoré Panna Mária odovzdala Bernadette bola výzva k modlitbe a k pokániu, ktoré môžu zachrániť svet, ako k ceste k oslobodenia od hriechu. Nepoškvrnené Počatie Márie je modelom nového človeka, oslobodeného od škvrny hriechu. Mária žiada svet o návrat k Ježišovi, o návrat k prameňu živej vody. 

Prameň, ktorý začal akoby z ničoho vyvierať pri jaskyni Zjavenia poukazuje na krstný prameň, kde sa všetci obmývame v krvi Baránka. Z tejto vody môže každý čerpať a piť zadarmo. V Jn 10, 10 čítame: „Ja som prišiel, aby mali život, aby ho mali v hojnosti.“ K tomuto plnému životu pozýva Panna Mária. Nie veda, nie voda, nie technický pokrok, ale modlitba a pokánie zachraňujú svet. Pannu Máriu tu teda vnímame a môžeme označiť ako matku komplexného zdravia – tela i duše. Okrem toho, Mária tu vystupuje ako Matka Cirkvi, ako naša matka. Pozýva nás do intímnejšieho spoločenstva s Ježišom, ktoré sa kedysi začalo realizovať v krste. Zdá sa, že Panna Mária sa v určitých časových intervaloch vynára spoza opony dejín, aby viditeľnejšie preukázala pomoc tým, ktorí jej boli zverení pod krížom, keď jej Vykupiteľ zveril Jána slovami: „Hľa, tvoj syn.“ V osobe Jána bola Márii zverená celá Cirkev. Potvrdzuje to i opis očakávania Ducha Svätého, kedy sú vo večeradle zhromaždení Mária a apoštoli. Mária je tá, ktorá očakáva a zvoláva na Cirkev Ježišovho Ducha.

Mária prichádza ako matka k svojim deťom: najznámejšie sú zjavenia v Guadaloupe (1531), v Lurdoch, vo Fatime (1917) a na ďalších miestach; od roku 1830 Cirkev uznala za pravé 21 mariánskych zjavení. Mária prichádza, aby nás duchovne prebudila a povzbudila, tak ako na svadbe v Káne. Hoci bola svadba, nebolo vína, sudy boli prázdne. A to platí i o nás: krstom sme vstúpili na svadobnú hostinu s Kristom, no často sa i nám minie všetko víno. Sme na svadbe vždy, keď sa slávi Eucharistia, keď čítame Písmo, keď sa modlíme, keď slúžime v Cirkvi, keď máme niesť kríž... Krst dáva všetkému novú hodnotu. Udalosti sa v spojení s Ježišom stávajú slávnosťami. Ale dochádza k tomu, že často nemáme vína. Chýba nám víno viery a radosti. Sme malomyseľní, skleslí, bez iskry a nadšenia. Postrádame víno dôvery a nadšenia, ktoré pramení z presvedčenia, že On je tu. A do týchto situácií vstupuje Mária a hovorí: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Ten Ježiš, ktorý apoštolov uistil: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Mária prichádza, aby v nás oživila vieru, aby nás nanovo zapálila pre hodnoty evanjelia a uviedla do osobného a dôverného vzťahu s Ježišom.

Modlime sa s vierou, prežívajme sv. omšu s vedomím, že Pán je tu, slúžme s láskou, robme skúšky s dôverou. Ani vlas sa ti na hlave neskriví, aby Boh o tom nevedel. Nič nie je skryté pred Božou tvárou. Tu a teraz môžeš žiť Božiu vôľu a napĺňať povolanie k svätosti. K tomu nás pozýva Matka Mária.  „Nesľubujem ti, že budeš šťastná v tomto živote, ale v budúcom.“ – povedala Panna Mária Bernadette. Kým žijeme na tomto svete, kráčame v akejsi neistote viery, ktorá duši niekedy spôsobuje veľkú bolesť. V prípade Bernadetty sa to spájalo aj s veľkým utrpením tela. Životopisci svätice poukazujú na veľkú lásku a trpezlivosť, a akou všetko znášala. Mala živú vieru, posilnenú slovami Panny Márie o budúcom šťastí.

Sv. Bernadetta
Lurdy ako mesto

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk