O Lurdoch ako o pútnickom mieste

Mariánske zjavenia v Lurdoch

Mariánske zjavenia v Lurdoch

1. marca 1858 bolo v Lurdoch zaznamenané prvé zázračné uzdravenie. Do dnešného dňa ide už o tisícky prípadov. Svedčia o tom i barly, ktorými je pokryté okolie prameňa, barly, ktoré sa po návšteve Lúrd stali pre mnohých zbytočné. Dnes z tohto prameňa razí viac ako 120 tisíc litrov vody týždenne. Experti v laboratóriách nezistili nič zvláštne – svedčia, že ide o obyčajnú vodu, bez významných prvkov, ktoré by mohli mať univerzálne liečivé účinky na organizmus. Pozoruhodná je skúsenosť tých, ktorí sa vo vode z prameňa vykúpali a následne sa vyjadrili, že ich telo bolo krátko po vynorení z vody suché. Doteraz bolo oficiálne potvrdených 70 prípadov, v ktorých došlo ku zázračnému uzdraveniu a ktoré nie je možné vysvetliť na základe súčasných poznatkov vedy. Množstvo ľudí sem prichádza, aby prosili za uzdravenie a mnohí sú vypočutí. Z tohto dôvodu sa 11. február slávi ako Svetový deň chorých.

Anna Santaniellová má 96 rokov a žije v talianskom Salerne. Jej brat a sestra zomreli, keď mali okolo tridsať rokov na Bouillaudovu chorobu, sprevádzanú astmou a srdcovými problémami. Pred rovnakým osudom Annu zachránila púť do Lúrd v auguste 1952. Doniesli ju tam na nosidlách, pretože už nevládala chodiť ani rozprávať. Po očistnom kúpeli ju ako 41-­ročnú lekári vyhlásili za vyliečenú. V novembri 2005 jej prípad na základe zistení Lurdského lekárskeho úradu a Medzinárodnej lurdskej lekárskej komisie vyhlásil jej miestny biskup za zázrak a Santaniellová sa tak stala 67. prípadom zázračného uzdravenia v Lurdoch. Mons. Emmanuel Delmas, biskup francúzskej diecézy Angers, uznal v uplynulých dňoch mimoriadne uzdravenie pútnika, ktorý navštívil Lurdy. Prípad siaha do roku 2002 a týka sa vtedy 56-ročného Sergea Françoisa, postihnutého prietržou medzistavcovej platničky. Bol dvakrát operovaný a trpel takmer úplnou paralýzou pravej nohy, keď sa rozhodol zúčastniť diecéznej púte do Sanktuária Panny Márie Lurdskej. Ako uvádza biskup v oficiálnom dokumente z 27. marca, chorý sa 12. apríla 2002 modlil v Massabielskej jaskyni. Podľa jeho vlastných slov ho počas modlitby náhle postihla neznesiteľná bolesť, ktorá po chvíli úplne ustúpila a vystriedal ju pocit pohody a tepla. Noha prestala bolieť a začala bez problémov fungovať. Počas nasledujúceho roka, keď François opäť podstúpil púť do Lúrd, oznámil uzdravenie Lurdského lekárskeho úradu. 1. decembra 2008 Medzinárodná lurdská lekárska komisia, pozostávajúci z 20 odborníkov, uznala, že uzdravenie malo výnimočný charakter, nakoľko bolo okamžité, úplné, a nijako nesúviselo s liečbou.

Následným krokom pre oficiálne uznanie bolo vyhlásenie diecézy o podrobnostiach predpokladaného zázračného uzdravenia, ktoré bolo podpísané biskupom Delmasom a zverejnené 27. marca v tomto znení: „V mene Cirkvi uznávam výnimočný charakter uzdravenia pána Sergea Françoisa. Toto uzdravenie má byť považované za osobný dar Boha tomuto mužovi, za akt milosti, za znamenie Krista Spasiteľa.“ Toto bol 68. prípad zázračného uzdravenia. Prezident „Bureau Médical“ v Lurdoch, Dr. Alessandro De Franciscis, oznámil, že taliansky biskup z Pavie, Msgr Giovanni Giudici, uznal ako „zázračné“ uzdravenie pani Danily Castelliovej z Bereguarda. Danila Castelliová (*1946) trpela od 34. roku života masívnym vysokým tlakom a lekári nedokázali nájsť jeho príčinu. V roku 1982 röntgenové a ultrazvukové vyšetrenia ukázali prítomnosť fibrómov v maternici na čo jej na radu manžela, lekára iránskeho pôvodu, odstránili maternicu aj vaječníky. V novembri toho istého roku žene čiastočne odobrali podžalúdkovú žľazu. Jej utrpenie nebralo konca. V novembri jej diagnostikovali tumor v brušnej dutine. Nasledovali ďalšie chirurgické zásahy, ktoré však nepriniesli vytúžené uzdravenie. S presvedčením, že to bude jej posledná cesta, podnikla na smrteľne chorá, zúfalá žena v máji 1989, sprevádzaná svojím mužom, púť do Lúrd. Keď tam vystúpila z prameňa svätyne, rozlial sa v nej „mimoriadny blahodarný pocit“. Jej muž, ktorý túto scénu na brehu pozoroval, ihneď pochopil, že sa v tom okamihu cítila lepšie. A skutočne, prudké krízy vysokého tlaku u nej prestali a úplne sa zotavila. Táto žena zo severného Talianska predniesla svoj prípad na Úrade pre lekárske pozorovania v Lurdoch. Po dôkladnom preskúmaní úrad v septembri 2010 definitívne potvrdil jej uzdravenie (pri hlasovaní sa zdržal iba jeden člen komisie). „Pani Castelliová je od svojej púte v Lurdoch v roku 1989, teda už 21 rokov, úplne a natrvalo uzdravená zo syndrómov, ktorými trpela. Uzdravenie sa neudialo v súvislosti s lekárskym ošetrovaním. Žena vedie odvtedy úplne normálny život,“ vyhlásil Dr. De Franciscis.

Medzinárodná lekárska komisia v Lurdoch, ktorá sa skladá z 20 lekárov, na zasadnutí 19. novembra 2011 v Paríži potvrdila, že „spôsob uzdravenia za súčasného stavu vedeckého poznania nemožno vysvetliť“. Vo februári 2012 vtedajší biskup Diecézy Tarbes-Lourdes, Msgr Jacques Perrier, odovzdal správu príslušnému biskupovi v talianskej Pavii, kde Danila Castelliová žije. Dekrét teda potvrdzuje „zázračný“ charakter uzdravenia a považuje sa za viditeľné „znamenie“ uzdravenia, porovnateľné so znameniami Ježiša Krista v Evanjeliu, ktorými konal zázraky. To bol 69. prípad uzdravenia v Lurdoch, ktoré bolo vyhlásené katolíckym biskupom za zázrak a za „vedecky neodôvodniteľné“. Katolícka cirkev uznala 70. uzdravenie v Lurdoch ako medicínsky nevysvetliteľné a teda ako zázrak. Dokument uznania zázraku od biskupa Jacquesa Benoita-Gonnina z Beauvais má dátum z nedele 11. februára. Vyhlasuje a v ňom, že dnes 79-ročná rehoľná sestra Bernadette Moriau bola v r. 2008 uzdravená z dlhoročného ochrnutia. Od r. 1987 už nemohla chodiť. Lekári nedokázali proces uzdravenia po púti do Lúrd medicínsky vysvetliť.  Od r. 2006 medzinárodná lekárska komisia v Lurdoch skúma správy o uzdravení v troch krokoch. V prvom kroku sa vzhľadom na genézu choroby konštatuje, či ide o „neočakávané“ uzdravenie. V druhom kroku sa uvádza, či je to „potvrdené“ uzdravenie. Až v treťom kroku sa uznáva „mimoriadny charakter“ uzdravenia. „Zázrak“ môže potom konštatovať iba príslušný biskup. Od zjavení Panny Márie Bernadete bolo v Lurdoch 30 000 uzdravení – 6000 je zdokumentovaných, 2000 sa považuje za „medicínsky nevysvetliteľných“. Počet Cirkvou uznaných zázrakov je teraz 70. Uzdravená františkánka Moriau v roku 2008 putovala do Lúrd v rámci diecéznej púte k 150. výročiu zjavení. Tam nevyjadrila želanie uzdraviť sa, no jej srdce sa pri prístupe k chorobe zmenilo. Keď bola naspäť v spoločenstve v Besles pri Beauvais na konci modlitby sa v nej rozlialo teplo a uvoľnenie – bola to chvíľa uzdravenia. Potom mohla odložiť korzet, oporné dlahy na nohy aj prestať s elektrickými impulzami.

Toto sú fakty, nad ktorými sa treba pozastaviť a zamyslieť, ktoré svedčia o hodnovernosti udalostí, ktoré sa v odohrali v Lurdoch. Odvtedy totiž na toto posvätné miesto v krajine Baskov prichádzajú každoročne davy pútnikov z celého sveta. Od Veľkej noci do augusta sa v Lurdoch denne konajú dve procesie jedna s Najsvätejšou Sviatosťou a druhá so zapálenými sviecami. Medzi najväčšie púte patrí Medzinárodná ružencová púť, ktorá sa tu slávi od roku 1923. Odhaduje sa, že každoročne sa tu vystrieda takmer 3,5 milióna pútnikov. Kresťania sa tu stretávajú, aby si oživili svoju vieru, chorí tu hľadajú nádej i útechu vo svojich ťažkostiach. Juhofrancúzske Lurdy dodnes patria popri portugalskej Fatime a španielskemu Santiagu de Compostella medzi najnavštevovanejšie pútnické miesta. Po Paríži majú Lurdy druhú najväčšiu ubytovaciu kapacitu, keď 15-­tisícové mestečko dokáže len vo svojich hoteloch ubytovať trojnásobne viac ľudí. Lurdy práve vďaka zjaveniam začali profitovať z turizmu. Ročný obrat sa odhaduje na 350 miliónov eur a suveníry v podobe plastikových sošiek Panny Márie a sv. Bernadetty sa predávajú na tisíce. Pre milióny veriacich má však púť do Lúrd najmä silný duchovný význam.

Jadro zjavení v Lurdoch totiž tkvie kdesi inde, hlbšie. Panna Mária vyjavila Bernadette: „Ja som Nepoškvrnené Počatie.“ Štyri roky predtým, 12. decembra 1854, pápež Pius IX. vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Udalosť vyvolala búrlivú diskusiu i odpor v teologických kruhoch. V Lurdoch Panna Mária akoby potvrdila obsah dogmy. A to skrze dievča, ktoré nemohlo ani len tušiť, čo je Nepoškvrnené Počatie. Bernadeta bola jednoduchá a nevzdelaná. Do školy začala chodiť až v trinástich rokoch. Miestny farár a rehoľnice, ktoré ju vyučovali katechizmus hovorili, že Bernadetta nemala vedomie ani o tom, že Boh je Trojica. O to menej mohla rozumieť teologickej formulácii Nepoškvrnené Počatie. Druhé podstatné posolstvo, ktoré Panna Mária odovzdala Bernadette bola výzva k modlitbe a k pokániu, ktoré môžu zachrániť svet, ako k ceste k oslobodenia od hriechu. Nepoškvrnené Počatie Márie je modelom nového človeka, oslobodeného od škvrny hriechu. Mária žiada svet o návrat k Ježišovi, o návrat k prameňu živej vody.

Prameň, ktorý začal akoby z ničoho vyvierať pri jaskyni Zjavenia poukazuje na krstný prameň, kde sa všetci obmývame v krvi Baránka. Z tejto vody môže každý čerpať a piť zadarmo. V Jn 10, 10 čítame: „Ja som prišiel, aby mali život, aby ho mali v hojnosti.“ K tomuto plnému životu pozýva Panna Mária. Nie veda, nie voda, nie technický pokrok, ale modlitba a pokánie zachraňujú svet. Pannu Máriu tu teda vnímame a môžeme označiť ako matku komplexného zdravia – tela i duše. Okrem toho, Mária tu vystupuje ako Matka Cirkvi, ako naša matka. Pozýva nás do intímnejšieho spoločenstva s Ježišom, ktoré sa kedysi začalo realizovať v krste. Zdá sa, že Panna Mária sa v určitých časových intervaloch vynára spoza opony dejín, aby viditeľnejšie preukázala pomoc tým, ktorí jej boli zverení pod krížom, keď jej Vykupiteľ zveril Jána slovami: „Hľa, tvoj syn.“ V osobe Jána bola Márii zverená celá Cirkev. Potvrdzuje to i opis očakávania Ducha Svätého, kedy sú vo večeradle zhromaždení Mária a apoštoli. Mária je tá, ktorá očakáva a zvoláva na Cirkev Ježišovho Ducha.

Mária prichádza ako matka k svojim deťom: najznámejšie sú zjavenia v Guadaloupe (1531), v Lurdoch, vo Fatime (1917) a na ďalších miestach; od roku 1830 Cirkev uznala za pravé 21 mariánskych zjavení. Mária prichádza, aby nás duchovne prebudila a povzbudila, tak ako na svadbe v Káne. Hoci bola svadba, nebolo vína, sudy boli prázdne. A to platí i o nás: krstom sme vstúpili na svadobnú hostinu s Kristom, no často sa i nám minie všetko víno. Sme na svadbe vždy, keď sa slávi Eucharistia, keď čítame Písmo, keď sa modlíme, keď slúžime v Cirkvi, keď máme niesť kríž... Krst dáva všetkému novú hodnotu. Udalosti sa v spojení s Ježišom stávajú slávnosťami. Ale dochádza k tomu, že často nemáme vína. Chýba nám víno viery a radosti. Sme malomyseľní, skleslí, bez iskry a nadšenia. Postrádame víno dôvery a nadšenia, ktoré pramení z presvedčenia, že On je tu. A do týchto situácií vstupuje Mária a hovorí: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Ten Ježiš, ktorý apoštolov uistil: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Mária prichádza, aby v nás oživila vieru, aby nás nanovo zapálila pre hodnoty evanjelia a uviedla do osobného a dôverného vzťahu s Ježišom.

Modlime sa s vierou, prežívajme sv. omšu s vedomím, že Pán je tu, slúžme s láskou, robme skúšky s dôverou. Ani vlas sa ti na hlave neskriví, aby Boh o tom nevedel. Nič nie je skryté pred Božou tvárou. Tu a teraz môžeš žiť Božiu vôľu a napĺňať povolanie k svätosti. K tomu nás pozýva Matka Mária.  „Nesľubujem ti, že budeš šťastná v tomto živote, ale v budúcom.“ – povedala Panna Mária Bernadette. Kým žijeme na tomto svete, kráčame v akejsi neistote viery, ktorá duši niekedy spôsobuje veľkú bolesť. V prípade Bernadetty sa to spájalo aj s veľkým utrpením tela. Životopisci svätice poukazujú na veľkú lásku a trpezlivosť, a akou všetko znášala. Mala živú vieru, posilnenú slovami Panny Márie o budúcom šťastí.

Sv. Bernadetta
Lurdy ako mesto

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk