Minister vnútra navštívil Veľké Magistérium

foto_10_lipsic_v_rime_sk

 

Dňa 23. novembra 2011, J.E. pán Daniel Lipšic, minister vnútra Slovenskej republiky navštívil Magistrálny palác v Ríme a stretol sa s  veľkokancelárom Rádu, J.E. Jean-Pierre Mazerym. Minister ocenil prácu Maltézskeho rádu  na Slovensku, pričom sa dotkol angažovanosti Rádu pre rómske komunity. Predmetom rozhovorov bola situácia Rómov  a ich integrácie do spoločnosti. Vzájomne boli odkomunikované a vyhodnotené štyri projekty, ktoré Maltézsky rád začal v roku 2011. Tieto projekty boli zamerané na zvýšenie školskej dochádzky a integráciu rómskych detí do spoločnosti. Projekty boli realizované v Košiciach, na Luníku IX, v Olejníkove a v Nitre. Minister prisľúbil plnú spoluprácu s úsilím Rádu v tejto oblasti. Stretnutie nadviazalo na predchádzajúcu návštevu štátnej tajomníčky Diany Štrófovej na začiatku roka 2010, kedy rómske projekty  Rádu boli len v začiatkoch a kedy bol štátnej tajomníčke odprezentovaný úmysel Rádu sústrediť sa na posilnenie vzdelania a odbornej prípravy pre rómske deti a dorast. Cieľom tohto úsilia je umožniť a uľahčiť im integráciu v občianskej spoločnosti  a zároveň ich tak uchrániť ich od  rizík ako sú mikrokriminalita a žobranie, ktorým čelia.

Návšteva štátnej tajomníčky Ministestva zahraničných vecí Slovenskej republiky u Veľkokancelára v Ríme

foto_11_strofova_sk

 
Dňa 29. apríla 2010, Diana Štrofová, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR, navštívila Magistrálny palác v Ríme, kde sa stretla s  Veľkokancelárom Rádu Jean-Piearre Mazerym. Štátna tajomníčka ocenila prácu Maltézskeho rádu na Slovensku a vyjadrila nádej, že Rád nepoľaví vo svojom úsilí v práci, najmä s rómskou menšinou. Rokovania boli príležitosťou pre výmenu názorov o medzinárodných záležitostiach, s osobitným zreteľom na situáciu v Afganistane a Iráne, rovnako ako aj na štátotvorný proces v Kosove.
Štátna tajomníčka Slovenskej republiky pripomenula, že rok 2010 je rokom 20. výročia nadviazania bilaterálnych diplomatických vzťahov medzi Maltézskym rádom a Slovenskou republikou. Pri tejto príležitosti odovzdala poďakovanie najvyšších predstaviteľov štátu za účasť a pomoc Rádu obetiam domáceho násilia v Bratislave a starostlivosť o ťažko chorých pacientov v Nitre, vyzdvihujúc dva z mnohých projektov pomoci Maltézskeho rádu na Slovensku. Veľvyslanectvo podporuje pravidelné fundraisingové akcie a distribúciu liekov a jedla chudobným, mladým rakovinovým pacientom, sirotám a páchateľom.
Na požiadavku vlády, Štátnej tajomníčke bol odprezentovaný úmysel Rádu sústrediť sa na posilnenie vzdelania a odbornej prípravy pre rómske deti a dorast. Cieľom tohto úsilia je umožniť a uľahčiť im integráciu v občianskej spoločnosti  a zároveň ich tak uchrániť od  rizík ako sú mikrokriminalita a žobranie, ktorým čelia.
Štátna sekretárka Štrófová uvítala túto sféru pomoci marginalizovanej minorite, označila za jednu z priorít Vlády Slovenskej republiky a prisľúbila Rádu pomoc zo strany najvyšších orgánov krajiny.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk