Nový veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny

 

25. apríl 2013. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Suverénneho Vojenského Špitálneho Rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty v Slovenskej republike, Dr. Ottokarl Finsterwalder, odovzdal do rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča dňa 25. apríla 2013 poverovacie listiny.

Prezident na stretnutí ocenil kvalitu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Suverénnym Vojenským Špitálnym Maltézskym Rádom. Zvlášť vyzdvihol humanitárne, sociálne a zdravotnícke aktivity Rádu pri pomoci zmierňovania následkov živelných pohrôm a ozbrojených konfliktov a jeho úsilie v boji proti chudobe, hladu, či obchodovaniu s ľuďmi. Okrem toho vyzdvihol i ponúknutú podporu Rádu v rozvoji dialógu medzi kultúrami a náboženstvami.
Pri ocenení dobrých vzťahov medzi oboma krajinami prezident konštatoval, že posledná návšteva Veľmajstra na Slovensku bola pred 16 rokmi v novembri 1997. V tejto súvislosti srdečne pozval Jeho Výsosť a Eminenciu, Knieža a Veľmajstra na návštevu Slovenska, ktoré tento rok oslávilo 20. výročie samostatnosti. Vyjadril nádej, aby táto návšteva mohla byť realizovaná v blízkej dobe.
Prezident pri tejto príležitosti tiež zablahoželal k 900. výročiu od uznania buly Pie Postulatio Voluntatis.
Na záver ocenil zapojenie Suverénneho Maltézskeho rádu do projektov podporujúcich vzdelávanie rómskych detí, ktorých situácia je nielen slovenskou, ale aj európskou výzvou.

Veľvyslanec oceňuje odstupujúcu premiérku Dr. Ivetu Radičovú

13. december 2011. Veľvyslanec, Francis M. O’Donnell, sa stretol s odstupujúcou premiérkou Dr. Ivetou Radičovou a daroval jej novú knihu: „The Order of Malta: A Portrait“ a v ocenení kooperácie s jej kabinetom; veľvyslanec vysvetlil činnosti, ktoré teraz Rád na Slovensku vykonáva ako aj nejaké zásahy Rádu na celom svete. Úzka spolupráca pokračuje s novou vládou premiéra Róberta Fica.

Stretnutie s prvou dámou

7. jún 2010. Prvá dáma pani Silvia Gašparovičová prijala veľvyslanca Suverénneho Vojenského Maltézskeho Rádu, pána Francisa Martina O’Donella, dňa 7. Júna 2010. Na stretnutí pani Gašparovičová priblížila činnosti Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre každého, ktorá podporuje vzdelávacie projekty rôzneho zamerania pre všetky sociálne skupiny občanov Slovenska. „Už niekoľko rokov pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomáhame slepým a hluchým deťom na zlepšenie a zvýšenie ich procesu učenia – nakupujeme špeciálne školské potreby nielen do škôl, ale aj do zariadení pre postihnuté deti,“ povedala pani Silvia Gašparovičová, ktorá taktiež predstavila veľvyslancovi O’Donnellovi ostatné pojekty nadácie. Veľvyslanec O’Donnell predstavil členov veľvyslanectva, pána Antona Gatnára, ministerského poradcu a Msgr. Tibora Hajdu, cirkevného poradcu. Taktiež zvýraznil rezonancie medzi nadáciou a étosom Maltézskeho Rádu, a načrtol budúce oblasti činnosti, vrátane úsilia na poporu sociálnej a ekonomickej integrácie marginalizovaných osôb, ako sú chudobné a rómske komunity.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk