Sviatok patróna Rádu, Svätého Jána Krstiteľa, 2015

23. júna 2015 usporiadalo veľvyslanectvo Zvrchovaného Maltézskeho rádu v Slovenskej republike v priestoroch Hotela Bôrik výročnú recepciu pri príležitosti sviatku patróna Rádu, sv. Jána Krstiteľa. Pred recepciou sa na pozvanie veľvyslanectva konala svätá omša pre členov Rádu a verejnosť v kostole Milosrdných bratov.

V úvode recepcie privítal p. Anton Gatnar, Chargé d'Affaires veľvyslanectva Rádu na Slovensku, viacerých vysokých predstaviteľov diplomatického zboru, cirkevných a politických funkcionárov, zástupcov ozbrojených síl, politikov na národnej a miestnej úrovni, ako aj zástupcov Maltézskej pomoci a ostatných hostí z rôznych oblastí.

Sviatok patróna Rádu, Svätého Jána Krstiteľa, 2014

23. jún 2014. Recepciu pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa aj tento rok zorganizoval veľvyslanec Maltézskeho rádu na Slovensku, J. E. Dr. Ottokarl Finsterwalder, v hoteli Albrecht v Bratislave. Súčasťou programu bolo predstavenie aktivít Maltézskeho rádu na Slovensku formou prezentácie.

Sviatok patróna Rádu, Svätého Jána Krstiteľa, 2013

20. jún 2013. Maltézsky rád už tradične oslávil sviatok svojho patróna - sv. Jána Krstiteľa. Pri tejto príležitosti zorganizoval 20. júna veľvyslanec Maltézskeho rádu na Slovensku, J. E. Dr. Ottokarl Finsterwalder, recepciu v hoteli Albrecht v Bratislave, ktorej predchádzala sv. omša v Kostole Milosrdných bratov.

Recepcie sa zúčastnilo množstvo významných osobností politického a spoločenského života z domova i zahraničia, vedúci diplomatických misií akreditovaných na Slovensku, najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi na Slovensku, ako aj členovia a dobrovoľníci Maltézskeho rádu.

Sviatok patróna Rádu, Svätého Jána Krstiteľa, 2012

credentials1

21. jún 2012. Maltézsky Rád si znovu pripomenul sviatok svätého Jána Krstiteľa svätou omšou koncelebrovanou ich excelenciami, apolštolským nunciom na Slovensku, arcibiskupom Mons. Mariom Giordanom, Bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským a pomocným biskupom Mons. Haľkom. Opäť, ako v minulých rokoch, slávnostná omša sa konala  v kostole kláštora Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha (Milosrdní bratia; Bratia špitálského Rádu sv. Jána z Boha) v Bratislave. Po sv. omši nasledovala diplomatická recepcia v refektári kláštora, vďaka pohostinnosti bratov Špitálskeho rádu sv. Jána z Boha.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk