Jeruzalem, 1048

history_1048_051

Vznik rádu sv. Jána sa datuje okolo roku 1048. Obchodníci zo starobylej námornej republiky Amalfi obdržali od egyptského kalifa oprávnenie postaviť kostol, kláštor a nemocnicu v Jeruzaleme, aby sa postarali o pútnikov bez ohľadu na ich náboženské vyznanie a rasu.

Rád sv. Jána Jeruzalemského – kláštorná komunita, ktorá viedla nemocnicu – sa stal nezávislým pod vedením jeho zakladateľa, požehnaného Gerárda. Pápež Paschal II. schválil založenie nemocnice s bulou z 15.februára 1113 a dal ju pod záštitu cirkvi, udeľujúc im právo slobodne si zvoliť svojich nadriadených bez zasahovania laických alebo náboženských autorít.  Z moci pápežskej buly sa nemocnica stala laickým rehoľným rádom. Všetci rytieri boli rehoľníci, viazaní sľubmi chudoby, čistoty a poslušnosti.

Ústava Jeruzalemského kráľovstva zaväzovala Rád prevziať vojenskú obranu chorých a pútnikov a taktiež chrániť medicínske centrá a hlavné cesty. Rád k špitálnej misii ešte pribral aj úlohu obrany viery. Ako čas napredoval, Rád prijal biely osemramenný kríž, ktorý je jeho symbolom dodnes.

1291 Cyprus
1310 Rodos
1530 Malta
1571 Bitka pri Lepante
1798 Tažké roky
1834 Rím
20 a 21.storočie

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk