JERUZALEM 1048

history_1048_051

Vznik Maltézskeho rádu sa datuje do roku 1048. Niektorí obchodníci z námornej republiky Amalfi získali od egyptského kalifa oprávnenie postaviť kostol, kláštor a nemocnicu sv. Jána Krstiteľa v Jeruzaleme pre pútnikov do Svätej Zeme. 

Práve pod vedením blahoslaveného Fra‘ Gerarda, zakladateľa a prvého veľmajstra Rádu, sa z náboženskej komunity stal laický rehoľný rád. Na základe pápežskej buly z 15. februára 1113 pápež Paschal II. uznal subjektivitu Maltézskeho rádu. Tým sa Rád dostal pod záštitu Katolíckej Cirkvi a bolo mu udelené právo slobodne voliť svojich predstavených bez zásahu iných laických alebo náboženských autorít.

Nástupcom blahoslaveného Fra‘ Gerarda vo funkcii Veľmajstra sa stal blahoslavený Fra’ Raymond du Puy, ktorý v rokoch 1145 až 1153 napísal prvé pravidlá pre členov Rádu. Všetci spolubratia boli zasvätenými osobami, viazaní tromi rehoľnými sľubmi chudoby, čistoty a poslušnosti so záväzkom pomoci chudobným a chorým.

Ústava Jeruzalemského kráľovstva zaväzovala Rád, aby prevzal vojenskú obranu chorých a pútnikov a chránil jeho nemocnice a infraštruktúru. K špitálníckej činnosti bola neskôr pridaná aj obrana viery a Rád prijal za svoj znak osemcípy kríž, ktorý predstavuje osem blahoslavenstiev a je dodnes jeho symbolom. 

CYPRUS 1291
RODOS 1310
MALTA 1530
BITKA PRI LEPANTE 1571
ŤAŽKÉ ROKY 1798
PETROHRAD 1799
RÍM 1834
20. A 21. STOROČIE

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk