Rozdelenie podľa jazykový vetiev Rádu

Jazyky rádu

Na začiatku 14.storočia prevzal Rád sv. Jána, po získaním ostrovu Rodos a ďalších ostrovov súostrovia, prvky štátu. Vedený Veľmajstrom a Radou, Rád si tlačil vlastné mince a udržiaval diplomatické styky s ostatnými krajinami.

V tomto čase prichádzali na Rodos noví rytieri z celej Európy a bolo pre nich prirodzené, že sa združovali s tými, ktorí hovorili rovnakým jazykom a zdieľali rovnaké tradície.

Rádová Generálna kapitula rozhodla na zasadaní v Montpellier v roku 1319 do vytvorenia skupín špitálnikov podľa ich jazykových vetiev, tzv. „Langues“ alebo „Tongues“. Každá z týchto vetiev zahŕňala  Prioráty alebo Veľkoprioráty, územné jednotky a veliteľstvá.  

Jednotlivé vetvy nevznikali podľa národných štátov, ale viac menej na základe národno-lingvistických zhôd v západnej Európe. V tomto systéme existovali aj výnimky, nakoľko poliaci a slovania patrili pod nemeckú vetvu, aj keď nehovorili nemecky.

Pôvodne existovalo 7 vetiev: Provensálsko, Auvergne, Francúzsko, Taliansko, Aragon (Navarre), Anglicko (so Škótskom a Írskom) a Nemecko. V roku 1462 sa Kastília a Portugalsko odelili od vetvy Aragon a vytvorili ôsmu vetvu. Každá vetva mala svojho hlavného predstaviteľa, ktorý sa neskoršie ujal niektorej z vysokých pozícii v Ráde. Každá vetva, najprv na Rodose a potom neskôr na Malte vlastnila svoje centrum, ktoré bolo určené pre ubytovanie, stretnutia a  spoločné stravovanie.

Táto vnútorná organizácia rytierov sv. Jána fungovala viac menej od polovice 15.storočia a pokračovala nezmenená až do konca 19.storočia.

Strata ostrova Malta v roku 1798 ukončila rozdelenie podľa jazykových vetiev. Rád sa začal reorganizovať a zriadil národné asociácie potom, čo bolo v roku 1834 v Ríme zriadené Veľké Magistérium a nové hlavné sídlo Rádu.  Nemci založili svoju prvú vlastnú národnú asociáciu ako prví v roku 1859, nasledovali Briti v roku 1875 a Taliani v roku 1877. Členovia Maltézskeho rádu sú teraz zoskupení do šiestich Veľkopriorátov a 47 národných asociácii na piatich kontinentoch podľa dedičstva dávnej tradície rozdelenia do jazykových vetiev.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk