Poradenstvo pri falošných „Rádoch“

Falošné rády na Slovensku 

Odporúča sa vysoká opatrnosť v kontakte s organizáciami, ktoré sa prezentujú ako „Maltézsky rád“ alebo „Rád sv. Jána“, prípadne podobnými ekvivalentami tohto názvu. Žiaľ, na Slovensku aj vo svete sa vyskytujú skupiny ľudí, ktoré pre osobné a mnohokrát podvodné účely imitujú Maltézsky rád a zneužívajú jeho symboly. 

V minulosti aj v súčasnosti pôsobia na území Slovenskej republiky niektoré organizácie, ktoré ponúkajú členstvo maltézskeho rytiera alebo dámy, rytiera a dámy svätého Jána alebo podobné tituly fingujúce členstvo v Maltézskom ráde. Tieto organizácie sú často podvodnými subjektmi vyžadujúcimi vysoké sumy peňazí ako vstupné poplatky. 

Niektoré z týchto organizácií môžu dokonca vykonávať aj charitatívne aktivity. Treba byť však pri nich mimoriadne obozretný, nakoľko ich konanie sa mnohokrát pohybuje v trestnoprávnej rovine, vrátane podvodov. 

Napriek ich tvrdeniam, žiadna z týchto organizácií nemá a nikdy nemala žiadne prepojenie so Suverénnym vojenským špitálnym Rádom svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, známeho aj ako Suverénny Maltézsky rád, Maltézsky Rád, alebo Rád maltézskych rytierov

Falošné rády nie sú oprávnené používať naše meno ani naše symboly, ktoré sú právne registrované ako ochranné známky v mnohých krajinách sveta, vrátane Európskej Únie, USA, Ruskej federácie a niektorých štátov Latinskej Ameriky.

Žiaľ, existujú osoby a organizácie, ktoré svojvoľne používajú naše meno alebo rôzne podoby nášho mena pre obchodné a osobné účely. To je v absolútnej nezlučiteľnosti s cieľmi, hodnotami a tradíciami Maltézskeho rádu. 

Falošné rády vo svete 

Vo svete neustále pribúdajú organizácie a združenia, ktoré sa používaním symbolov a označení, imitujú Maltézsky rád a snažia sa dosiahnuť legitimitu a uznanie ako rády sv. Jána. Tieto organizácie spôsobujú nedorozumenia a zamieňanie s Maltézskym rádom. Tým narúšajú dobré meno Rádu, ktoré sa buduje už stáročia. 

Tieto falošné organizácie nemajú žiadne spojenie so Suverénnym vojenským Maltézskym rádom, ktorého sídlo je na Via Condotti 68 v Ríme a ktorý udržuje formálne diplomatické styky s viac ako 100 štátmi a medzinárodnými organizáciami. Maltézsky rád je od roku 1113 uznaný Svätou Stolicou a má status permanentného pozorovateľa pri OSN. 

Overenie pravosti organizácie vystupujúcej pod znakmi Maltézskeho rádu 

V prípade potreby je možné si overiť pravosť subjektu, ktorý sa vydáva za organizáciu Maltézskeho rádu kontaktovaním Maltézskej pomoci Slovensko alebo Veľvyslanectva Maltézskeho rádu v SR (viď sekcia kontakty). Pre úplný zoznam Rádových organizácií a subjektov, prosím, navštívte sekciu medzinárodnej webstránky Maltézskeho rádu: „Around the World“.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk