Blahoslavení a svätí členovia Maltézskeho rádu

unnamed (8)
Blahoslavený Garcia Martinez (3. január)

Blahoslavený Clemens August von Galen (22. marec)

Blahoslavený Gerard Mecatti (18. máj)

Blahoslavený (Vilmos) Apor (23. máj)

Svätá Ubaldesca (28. máj)

Svätá Flora of Beaulieu (12. jún)

Blahoslavený Gerland (19. jún)

Svätý Nicasius (1. júl)

Blahoslavený Adrian Fortescue (8. júl)

Blahoslavený David Gonson (12. júl)

Svätá Toscana (14. júl)

Blahoslavený Alfredo Ildefonso Schuster (30. august)

Blahoslavený Peter Pattarini of Imola (5. október)

Svätý Hugo (8. október)

Svätý Ján XXIII, pápež (11. október)

Blahoslavený Gerard (13. október)

Blahoslavený Karol Rakúsky (21. október)

 

Ctihodní a služobníci Boží, členovia Maltézskeho rádu

Ctihodný Tomáš Dingley

Ctihodná Patrocinia Chillida Manes

Ctihodná Visitacion Solè Yvern

Ctihodný Pius XII. pápež

Ctihodný Pavol VI. pápež

Božia služobnica Sancha de Aragon

Božia služobnica Victoria de Azcón

Boží sluha Rafael Merry del Val

Božia služobnica Zita, Rakúska cisárovná a Uhorská kráľovná

Boží sluha Fra’ Andrew Bertie

 

Sviatky spojené s Maltézskym rádom

Výročie posviacky Baziliky Sancta Maria Maggiore v Ríme (20. február)

Sv. Nuno Alvares Pereira (1. apríl)

Sviatky sv. Jána Krstiteľa (narodenie 24. júna, smrti 29. augusta)

Panny Márie z Filermosu (8. septembra)

Sv. Zachariáša a sv. Alžbety (23. septembra)

Sv. Alžbety Uhorskej (17. novembra)

Všetkých svätých z Maltézskeho rádu (19. Novembra)

Panny Márie z Liesse (2. decembra)

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk