BETLEHEMSKÁ NEMOCNICA

Nemocnica Svätej rodiny v Betleheme, Palestína

Ako spoločný projekt Maltézskeho Rádu pod vedením Francúzskej asociácie, nemocnica poskytuje obyvateľom Betlehemu a jeho priľahlým oblastiam nenahraditeľnú službu. Nemocnica je jediným možným miestom pre ženy z regiónu, kde môžu tu môžu privádzať na svet voje deti so všetkou potrebnou zdravotnou starostlivosťou. Od roku 1990 sa tu narodilo viac ako 67 000 detí. Hlavným cieľom nemocnice je poskytnúť všetkým ženám kvalitnú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru, alebo spoločenský stav.

Americkí a európsky odborníci potvrdili, že nemocnica spĺňa štandardy západnej medicíny. Kvôli pokračujúcej nestabilnej politickej a zlej ekonomickej situácii, potreba pre služby tejto nemocnice vzrástla.

Palestína nemá žiadny národný zdravotný systém a preto prevádzkovanie nemocnice je hradené Maltézskym Rádom. Od pacientov sa žiada zaplatiť iba to, čo si môžu dovoliť. Ceny služieb sú stanovené podľa vyhodnotenia sociálnej a ekonomickej situácie pacienta. Zdravotné náklady pre tých, ktorí nie sú schopní ich uhradiť sú znížené, alebo odpustené.

Ťažké finančné bremeno nesie Francúzska asociácia s pomocou národných asociácií Nemecka, USA, Írska, Švajčiarska, ako aj s pomocou Európskej únie. Prednedávnom organizácia založená americkými členmi Rádu pod názvom „Nadácia nemocnice sv. Rodiny“, vyzbierala finančné prostriedky, ktoré výrazne prispeli k zabezpečeniu stáleho fungovania nemocnice.

Nemocnica Svätej rodiny v číslach

Nemocnica zamestnáva 140 vysoko kvalifikovaných členov personálu, z čoho je:

11 špecialistov, a 10 lekárov v atestácii
68 zdravotných sestier
11 zdravotníkov
40 úradníkov a iných administratívnych pracovníkov

Nemocnica počínajúc februárom roku 1990 asistovala pri 67 000 pôrodoch. Nemocnica je takisto jediným zdravotníckym zariadením v Palestíne, ktoré získalo povolenie pre školenie lekárov od Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Kráľovská komora pôrodníkov a gynekológov), so sídlom v Londýne.

Nemocnica v roku 2015 zaznamenala až 3 568 pôrodov a registruje viac ako 30 000 ambulantných návštev za rok.

Stručná história nemocnice

V roku 1882 sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul kúpili v Betleheme veľký pozemok, na ktorom osadili základný kameň pre nemocnicu s 80 lôžkami.

V roku 1892 turecký Sultán Abdul-Hamid II. poskytol sestrám licenciu na vybudovanie a prevádzku nemocnice v Betleheme.

Neskôr turecké úrady v rámci Mytilínsko-Konštantinopolských dohôd uzavretých s francúzskou vládou udelili nemocnici daňovú výnimku.

V roku 1985 bola nemocnica donútená ukončiť svoju činnosť z politicko – spoločenských dôvodov plynúcich z arabsko – izraelského konfliktu.

V rovnakom roku, ako odpoveď na túto krízu sa Maltézsky Rád rozhodol znovuotvoriť jedno krídlo nemocnice ako 28 lôžkové pôrodnícke oddelenie. Nemocnica získala príspevky od Európskej únie na renováciu a výbavu oddelenia.

Prvé dieťa sa v novom zariadení narodilo 26. februára 1990.

V roku 1997 sa z dôvodu zvýšeniu aktivít zariadenie rozšírilo o dve nové pôrodnícke sály, druhú operačnú sálu, deväť nových lôžok a novorodeneckú jednotku. Na úhradu nákladov s tým spojených  opätovne prispela Európska únia.

Počas roku 2001 bol počet novorodencov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť na novorodeneckej jednotke 227, vrátane 1839 pôrodov.

V apríli 2001 Nadácia O´Neill z USA darovala nemocnici plne vybavenú mobilnú kliniku. Tento dar umožnil lekárom a zdravotníkom nemocnice poskytovať domácu zdravotnú starostlivosť a sociálnu asistenciu pacientom priamo v komunitách nachádzajúcich sa vo vzdialených častiach regiónu, v ktorých chýba základné vybavenie, ako tečúca pitná voda, elektrina a verejné zdravotnícke zariadenia.

Z dôvodu zvýšenia aktivít nemocnice vznikla potreba pre väčšiu polikliniku poskytujúcu ambulantnú starostlivosť. Poliklinika bola otvorená v júli 2001 v jednom z krídel starej nemocnice.

Avšak od začiatku roku 2003 začal klesať počet ošetrených ľudí z dôvodu, že medzi obyvateľstvom  v tomto regióne bol zaznamenaný enormný nárast chudoby.

V roku 2007 vďaka darom Kongresu USA a vlády Belgického kráľovstva bolo otvorené nové pôrodnícke oddelenie a väčšia neonatálna jednotka intenzívnej starostlivosti.

V roku 2010 bola otvorená nová diabetická klinika pre tehotné ženy, ktorá sa venuje liečbe diabetesu v období tehotenstva. Nemocnica ponúka túto starostlivosť zadarmo.

V roku 2013 bola inaugurovaná nová pediatrická a novorodenecká jednotka vďaka darom od vlády Belgického kráľovstva. Jednotka poskytuje pomoc pre tých, čo žijú v dedinách v okolí Betlehemu.

V roku 2015 sa začali stavebné práce pre rozšírenie operačných sál a kancelárskych priestorov.

Viac informácií o nemocnici nájdete tu: www.holyfamilyhospital-bethlehem.org

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk