CHOROBY A EPIDÉMIE

Liečba zanedbaných chorôb na všetkých svetadieloch

Hansenova choroba známa ako lepra je chorobou chudobných a je liečiteľná. Dodnes stigmatizovaná sa lepra stále vyskytuje v oblastiach postihnutých ťažkou chudobou a je dôsledkom podvýživy, preľudnenosti a nedostatku zdravotnej starostlivosti. Posledných 50 rokov sa Maltézsky rád usiluje o úplné zničenie tejto choroby tým, že sa stará o ľudí, ktorí ňou trpia. V súčasnosti fungujú projekty zamerané na starostlivosť a zotavenie ľudí trpiacich leprou najmä v Afrike, Juhovýchodnej Ázii a Južnej Amerike.

Rád pokračuje vo svojej práci aj v boji proti veľkým epidémiám tuberkulózy, malárie a HIV / AIDS, ktoré sú v Afrike stále najčastejšími príčinami úmrtí. Dobrovoľníci Maltézskeho rádu v Južnej Afrike poskytujú životne dôležité lieky HAART pre ľudí trpiacich vírusom HIV a sprostredkúvajú lieky cez mobilné kliniky pacientom, ktorí žijú osamote v chudobe a izolácii. Malteser International bojuje proti stredne vážnej a vážnej podvýžive detí v severnej Ugande, v ktorej klimatické suchá a preľudnenosť obyvateľstva majú katastrofálne dôsledky. Na Haiti, kde je rád aktívny od roku 1995 sa realizujú preventívne programy proti cholere, nakoľko sú potrebné na zastavenie rozširovania choroby.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk