CHOROBY A EPIDÉMIE

Liečba zanedbaných chorôb na všetkých svetadieloch

Hansenova choroba známa ako lepra je chorobou chudobných a je liečiteľná. Dodnes stigmatizovaná lepra sa stále vyskytuje v oblastiach postihnutých ťažkou chudobou a je dôsledkom podvýživy, preľudnenosti a nedostatku zdravotnej starostlivosti. Posledných 50 rokov sa Maltézsky rád usiluje o úplnú eradikáciu tohto ochorenia rozširovaním hygienických návykov a starostlivosťou o tých, ktorí ňou trpia. V súčasnosti fungujú projekty zamerané na starostlivosť a zotavenie ľudí trpiacich leprou najmä v Afrike, Juhovýchodnej Ázii a Južnej Amerike.

Maltézsky rád pokračuje vo svojej práci aj v boji proti veľkým epidémiám tuberkulózy, malárie a HIV / AIDS, ktoré sú v Afrike stále najčastejšími príčinami úmrtí. Dobrovoľníci Maltézskeho rádu v Južnej Afrike poskytujú životne dôležité lieky HAART pre ľudí trpiacich vírusom HIV a sprostredkúvajú lieky cez mobilné kliniky pacientom, ktorí žijú osamote v chudobe a izolácii. Malteser International bojuje proti stredne vážnej a vážnej podvýžive detí v severnej Ugande, v ktorej klimatické suchá a preľudnenosť obyvateľstva majú katastrofálne dôsledky. Na Haiti, kde je rád aktívny od roku 1995 sa realizujú preventívne programy proti cholere, nakoľko sú potrebné na zastavenie rozširovania choroby.

Maltézsky rád sa aktívne zapája aj do boja s pandémiou Covid-19. V Taliansku poskytoval súčinnosť pri budovaní poľných nemocníc, vo Francúzsku pomáhal pri prevoze pacientov vo vlakov TGV z kolabujúcich nemocníc východu krajiny na jej juhozápad a na Slovensku zvýšil kapacity svojich sociálnych projektov. 

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk