Kardinál patronus

unnamed (6)

Pápež menuje kardinála - patróna ako svojho delegáta pri Maltézskom ráde

Pápež menuje jedného z kardinálov ako svojho vyslanca pri Zvrchovanom Maltézskom ráde za tzv. kardinála patróna (Cardinalis Patronus), ktorému je zverená osobitná právomoc. Kardinál - Patrón je poverený presadzovaním duchovných záujmov rádu a ich členov ako aj udržiavaním vzťahov medzi Svätou Stolicou a Maltézskym rádom. Od 8. novembra 2014 je kardinálom - patrónom Zvrchovaného Maltézskeho Rádu:

Jeho Eminencia Mons. Raymond Leo kardinál Burke

Mons.Raymond Leo kardinál Burke sa narodil 30. júna 1948 v meste Richland Center v USA. Teologické  štúdiá absolvoval v Seminári sv. Kríža v La Crosse v štáte Wisconsin a následne na Catholic University of America vo Washingtone. V roku 1971 študoval na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme, na ktorej ostal až do svojej kňazskej vysviacky.

Kardinála Burka za kňaza vysvätil bl. pápež Pavol VI. 29. júna 1975 pre diecézu La Crosse. Doktorát z kánonického práva získal v roku 1984 na Pápežskej Gregoriánskej univerzite. 10. decembra 1994 sv. pápež Ján Pavol II. menoval za biskupa diecézy La Crosse a následne v roku 2003 za arcibiskupa St. Louis.

Pápež Benedikt XVI. vymenoval kardinála Burka za prefekta Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry v Ríme, ktorého už bol členom, a za Prezidenta Najvyššieho súdu Mestského štátu Vatikán. Počas konzistória 20. novembra 2010 pápež Benedikt XVI. kreoval arcibiskupa Raymonda Lea Burka za kardinála a pridelil mu titulárne sídlo kardinála diakona v chráme Sv. Agáty dei Goti.

Pápež František vymenoval 8. novembra 2014 kardinála Raymonda Lea Burka za kardinála - patróna Zvrchovaného Maltézskeho rádu ako nasledovníka kardinála Paola Sardiho, ktorý vykonával túto funkciu od júna 2009.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk