Predstavený pre kňazov Maltézskeho rádu

unnamed (7)

Prelát je predstaveným pre kňazov rádu v oblasti ich kňazských povinností. Zabezpečuje, aby náboženský a kňazský život Kaplánov a ich apoštolát boli napĺňané v súlade s disciplínou a duchom Rádu. Podporuje Veľmajstra a Veľkokomtúra v dohľade nad náboženským životom členov rádu a duchovnými aspektmi Rádových iniciatív. Prelát je menovaný do úradu Pápežom, ktorý si vyberá spomedzi troch uchádzačov. Mená kandidátov predkladá pápežovi veľmajster po predchádzajúcom odsúhlasení vo Zvrchovanej rade. Prelát asistuje kardinálovi patrónovi pri výkone jeho úradu v Ráde.

Prelát Maltézskeho rádu

Ex. Mons. Jean Laffitte

Mons. Laffitte  sa narodil 5. mája 1952 v Oloron - Sainte - Marie vo Francúzsku. V roku 1973 absolvoval štúdium politológie na Univerzite v Toulouse.

Následne študoval filozofiu a teológiu na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme a morálnu teológiu na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II.

Za kňaza bol vysvätený v roku 1989 v Autun vo Francúzsku.

Od roku 1994 prednášal etiku, antropológiu a spiritualitu a v roku 1999 sa stal vicedekanom Lateránskej univerzity v Ríme.  Od roku 2003 pôsobil ako konzultor Kongregácie pre náuku viery. 12 decembra 2009 bol vysvätený za biskupa ako titulárny biskup z Entrevaux (Alpes-de-Haute-Provence). Od roku 2009 pôsobil ako sekretár Pápežskej rady pre rodinu. Pôsobil aj ako viceprezident Pápežskej akadémie pre život.

Pápež František menoval  Mons. Jeana Laffittea za nového preláta Zvrchovaného Maltézskeho rádu 4. júla 2015.  Mons. Laffitte je nástupcom Mons. Angela Acerbiho, ktorý bol v r. 2001 zvolený za preláta Maltézskeho rádu pápežom sv. Jánom Pavlom II.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk