Humanitárna diplomacia

Prepojenie diplomacie s pomocou ľuďom v núdzi

Diplomatické styky, ktoré Zvrchovaný Maltézsky rád udržiava so 106 krajinami sveta a s Európskou úniou, jeho status trvalého pozorovateľa pri OSN a medzinárodné dohovory o spolupráci uzatvorené s viac ako 50 štátmi pomáhajú, aby uľahčili jeho humanitárne aktivity a umožnili neobmedzený a chránený prístup predovšetkým do krízových oblastí.

Diplomatická sieť Rádu posilňuje jeho vzťahy s vládami jednotlivých krajín, v ktorých pôsobí. Táto sieť umožňuje, aby sa medicínske programy Rádu implementovali do národných a regionálnych systémov zdravotníctva a uľahčuje dovoz zdravotníckeho materiálu a zdrovatníckych služieb ľuďom v núdzi tak rýchlo, ako sa dá.

Ako príklad slúži Myanmar, kde svetovo pôsobiaca humanitárna agentúra Maltézskeho rádu „Malteser International“  pôsobí od roku 2001 a to od času, kedy to bolo obzvlášť ťažké pre akékoľvek iné zahraničné humanitárne organizácie pracovať v tejto krajine. „Malteser International“ bola jednou z veľmi mála medzinárodných organizácii, ktorá bola schopná poskytnúť okamžitú pomoc po cyklóne Nargis, ktorý udrel v tejto krajine v roku 2008, distribujúc medzinárodnú pomoc do postihnutých oblastí.

Vzhľadom na status neutrálnej, apolitickej a nezávislej institúcie, humanitárnej činnosti a ďalším trvajúcim aktivitám vo viac ako 120 krajinách, je Zvrchovaný Maltézsky Rád schopný zasiahnuť aj ako mediátor v medzinárodných sporoch.

Svetový humanitárny summit

Pomoc obetiam vojnových konfliktov je obzvlášť dôležitou záležitosťou pre Maltézsky rád a bola aj v stredobode pozornosti na sympóziu organizovanom v máji 2015 na pôde OSN v Ženeve, ako príprava Svetového humanitárneho summitu, ktorý sa konal v máji 2016 v Istanbule.

Sympózium „Náboženstvá spoločne pre humanitárne účely: pomoc obetiam ozbrojených konfliktov, výnimočná úloha náboženských organizácií, vzťah medzi náboženstvom a konfliktom a úloha náboženských organizácii v konfliktných zónach, boli témami,  ktore Maltézsky rád približoval aj na tomto summite.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk