NÁZVY RÁDU

900 ročná história Rádu sa odráža v jeho názve

Maltézsky rád v priebehu svojej 970 ročnej histórie používal niekoľko označení a názvov. Bolo to z dôvodu častej potreby sa presúvať v dôsledku rôznych historických procesov a konfliktov. 

Celý oficiálny názov Maltézskeho rádu je Zvrchovaný Vojenský Špitálny Rád sv. Jána z Jeruzalema z Rodosu a Malty.

Skratky tohto celého názvu, ako napr. Zvrchovaný vojenský Maltézsky rád, Zvrchovaný Maltézsky rád, Maltézsky rád, sa často používajú v právnom a diplomatickom styku, či v styku s verejnosťou.

Rytieri sa na začiatku podľa ich misie volali Rytieri Špitálnici (Knights Hospitallers). Používal sa aj názov Rytieri Sv. Jána, a to kvôli patrónovi rádu sv. Jánovi  Krstiteľovi ako aj Rytieri z Jeruzalema kvôli ich prítomnosti vo Svätej zemi. 

Po príchode na ostrov Rodos sa v roku 1310 stali Rytiermi z Rodosu. V roku 1530 im cisár Karol V. postúpil ostrov Malta. Odvtedy sa členovia Rádu všeobecne označujú menom Maltézsky rytieri. 

Na ochranu tohto stáročného dedičstva si Maltézsky rád nechal právne zaregistrovať 16 verzií svojho názvu a znakov, a to vo viac ako 100 krajinách sveta.

Mena radu 1

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk