Mená Rádu

Mena radu 1

900-ročná história Rádu sa odráža v jeho názve

Od vzniku Maltézskeho rádu pred 960 rokmi bolo použitých niekoľko názvov na identifikáciu Rádu a jeho členov.

Tento fakt nachádza vysvetlenie v 900 rokoch aktívneho života Rádu a obzvlášť v tom, že rytieri boli často nútení presúvať sa z krajín, v ktorých mali pred tým vedúce postavenie.

Celý oficiálny názov Maltézskeho rádu je Zvrchovaný Vojenský Špitálny Rád sv. Jána z Jeruzalema z Rodosu a Malty.

Skratky tohto celého názvu ako napr. – Zvrchovaný vojenský Maltézsky rád, Zvrchovaný Maltézsky rád, Maltézsky rád – sa často používajú v právnom a diplomatickom styku, či v styku s verejnosťou.

Rytieri sa na začiatku volali Rytieri Špitálnici (Knights Hospitallers) podľa ich misie. Taktiež sa používal názov: Rytieri Sv. Jána - kvôli patrónovi rádu sv. Jánovi  Krstiteľovi a taktiež Rytieri z Jeruzalema kvôli ich prítomnosti vo Svätej zemi.

Po tom, čo dobyli ostrov Rodos v roku 1310 sa stali Rytiermi z Rodosu. V roku 1530 im cisár Karol V. odstúpil ostrov Malta. Odvtedy sa členovia Rádu všeobecne označujú menom Maltézsky rytieri.

Na ochranu tohto stáročného dedičstva si Maltézsky rád nechal právne zaregistrovať 16 verzií svojho názvu a znakov vo viac ako 100 krajinách sveta.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk