Diplomatický zbor v SR

Veľvyslanectvo Maltézskeho rádu v Slovenskej republike je reprezentované nasledovnými akreditovanými členmi diplomatického zboru:H.S.H. Dr. Alfred Prinz von Schönburg-Hartenstein – Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Zvrchovaného vojenského a špitálneho Rádu svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty v Slovenskej republike.

Arno Ahornegger – Minister.

MMag. Dominik Brichta – Diplomatický tajomník.

Mons. ICDr. Tibor Hajdu – Cirkevný radca.


Kontakt veľvyslanectva:

Kapitulská 9,

811 09 Bratislava

tel./fax.: 02/5413 1296

email: info@orderofmalta.sk

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk