Diplomatický zbor v SR

Veľvyslanectvo Maltézskeho rádu v Slovenskej republike má v Slovenskej republike akreditovaný päťčlenný diplomatický zbor:

Dr. Afred Princ von Schönburg-Hartenstein – mimoriadny a splnomocnený Veľvyslanec

Anton Gatnar – Minister

Mons. ICDr. Tibor Hajdu – Cirkevný radca

Arno Ahornegger - Radca

MMag. Dominik Brichta – Diplomatický tajomník


Kontakt veľvyslanectva:

Kapitulská 9,

811 09 Bratislava

tel./fax.: 02/5413 1296

email: info@orderofmalta.sk

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk