Rády svätého Jána

Aliancia Rádov sv. Jána 

Popri Maltézskom ráde existujú štyri Rády sv. Jána uznávané ako rytierske rády. Tieto sa odlišujú od ostatných rádov svojou kresťanskou vierou a tradíciou laických kresťanských rádov. Štyri rády sv. Jána z Jeruzalema sú združené v takzvanej Aliancii Rádov sv. Jána. Všetky tieto rády zdieľajú spoločnú historickú tradíciu a rovnaké poslanie: pomoc chorým a núdznym. Sú uznané suverénnymi autoritami krajín, v ktorých majú sídlo. 

Nižšie sú uvedené stručné informácie o štyroch rádoch tejto Aliancie. Rády sú uznané aj samotným Maltézskym rádom. 

 

Brandenburské Bailivstvo sv. Jána z Jeruzalema

Rád sv. Jána sa usídlil v Nemecku počas 12 a 13. storočia založiac tu veľkoprepošstvo. V 16. storočí sa časť veľkoprepošstva, rádové bailivstvo brandenburské, stalo protestantským. Bailivstvo bolo pod patronátom margrófa brandenburského, ktorý sa neskôr stal pruským kráľom. Bailivstvo napriek odštiepeniu udržiavalo priateľské vzťahy so Zvrchovaným Maltézskym rádom. V roku 1811 bolo bailivstvo kráľom pruským zrušené. Kráľ rád nahradil záslužným rádom a to pruským kráľovským Rádom sv. Jána. V roku 1852 tento rád znovu získal označenie bailivstvo brandenburské a stal sa pruským rytierskym rádom. Následne v roku 1918, po páde monarchie, sa oddelil od štátu a stal nezávislým. Dnes je prítomný vo viacerých európskych štátoch, Kanade a v USA. V Nemecku prevádzkuje nemocnice, domovy pre starších ľudí a záchrannú službu „Johanniter Unfalhilfe“. Má nezávislé pobočky vo Fínsku, Francúzsku, Maďarsku a Holandsku.

 

Rád sv. Jána v Holandsku

Rád sv. Jána sa rozšíril v Holandsku v 12. storočí.  Po tom, čo pruský kráľ zrušil bandenburské bailivstvo v roku 1811, združili sa rytieri, predtým členovia brandenburského bailivstva, a obnovili bailivstvo v roku 1852. V roku 1909 sa rád rozdelil na dve časti, na pruskú a holandskú vetvu. V roku 1946 sa holandská vetva osamostatnila od nemeckej časti rádu a bola postavená pod ochranu holandskej koruny. Avšak, bez toho, že by sa stala štátnym rádom. Rád prevádzkuje v Holandsku nemocnice, hospice a pracuje na rôznych charitatívnych projektoch v spolupráci so Zvrchovaným Maltézskym rádom.

 

Rád sv. Jána vo Švédsku

Rád sv. Jána sa usadil v Škandinávii v 12. storočí. Protestantským sa stal v roku 1530. Nový švédsky rád patril pôvodne pod brandenburské bailivstvo. Avšak, v roku 1920 bol reorganizovaný. Zostal súčasťou nemeckého rádu, no zároveň stál pod priamym patronátom švédskej koruny. Rád sa stal nezávislým na nemeckom ráde až v roku 1946. Jeho patrónom zostal švédsky kráľ. Dnes sa rád stará o starších a chorých a spolupracuje so švédskymi nemocnicami, charitatívnymi organizáciami a kresťanskými komunitami. Rád sa angažuje a je zapojený aj do medzinárodných aktivít na pomoc utečencom a politickým väzňom.

 

Ctihodný rád sv. Jána

Rád sv. Jána sa usadil na Britských ostrovoch v 12. storočí. Okrem krátkej doby počas vlády kráľovnej Márie, rád v podstate zanikol už za vlády kráľa Henricha VIII. Snahy obnoviť rád v Spojenom kráľovstve v roku 1830 boli neúspešné. Až v roku 1870 bol obnovený v podobe charitatívnej nadácie. Rád v roku 1888 uznala kráľovná Viktória, nie však ako štátny rád, ale ako rád koruny. Dnes je rád známy svojimi záchrannými službami. Je aktívny v mnohých krajinách. Prítomný je aj v Jeruzaleme, kde prevádzkuje známe oftalmologické centrum. Ctihodný rád má svoje prepošstvá a asociácie v 40 najmä anglicky hovoriacich krajinách sveta. Tento rád je jediný spomedzi rádov sv. Jána, ktorý nemá žiadne podmienky v procese prijímania nových členov.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk