O Maltézskom ráde

Zvrchovaný Maltézsky rád je jednou z najstarších inštitúcií západnej a kresťanskej civilizácie a ako laický rehoľný rád Katolíckej cirkvi existuje od roku 1113. Dnes udržiava Zvrchovaný Maltézsky rád ako subjekt medzinárodného práva diplomatické vzťahy s viac ako 100 štátmi a Európskou úniou a má status stáleho pozorovateľa pri OSN. Maltézsky rád je neutrálny, nestranný a apolitický. Maltézsky rád je aktívny v 120...

MALTÉZSKY RYTIERI

Maltézsky rád na Slovensku

Na Slovensku vykonáva Maltézsky rád svoje aktivity prostredníctvom svojích troch oficiálnych inštitúcií, ktorými sú vyššie uvedené Veľvyslanectvo Rádu v SR, Organizácia členov Maltézskeho rádu v Slovenskej republike a Maltézska pomoc Slovensko. Maltézska pomoc Slovensko je mimovládna organizácia registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom ktorej sú vykonávané charitatívne aktivity Rádu v SR.

SPIRITUALITA

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk