Sídla rádu

MAGISTRÁLNY PALÁC
MAGISTRÁLNA VILA
MAGISTRÁLNY PALÁC

government_magistral_palace

Sídlo vlády Maltézskeho rádu

Magistrálny Palác je sídlom Veľmajstra a Vlády Maltézskeho rádu od roku 1834. Nachádza sa priamo v historickom centre Ríma na ulici Via dei Condotti, neďaleko Španielskych schodov.

Magistrálny palác je pulzujúcim srdcom medzinárodnej inštitúcie, v ktorom sa rozhoduje o diplomatických, duchovných, humanitárnych a administratívnych záležitostiach Rádu. Palác požíva status extrateritoriálneho územia od Talianskej republiky a s tým spojené výsady a práva.

História paláca

Magistrálny palác bol prenechaný Maltézskemu rádu v roku 1629 jeho vtedajším zástupcom pôsobiacim v Ríme Fra´Antoniom Bosiom, vzdelancom, ktorý sa všeobecne považuje za zakladateľa kresťanskej archeológie. Zo začiatku palác slúžil ako sídlo veľvyslanca rádu pri pápežských štátoch a Svätej Stolici. Od roku 1834, kedy sa rád presídlil do Ríma, sa palác stal rezidenciou veľmajstra a sídlom vlády.

Centrum činností

Nad hlavným vchodom do Magistrálneho paláca z ulice Via dei Condotti vejú dve vlajky Maltézskeho rádu - vlajka sv. Jána, ako štátna vlajka a vlajka špitálnej činnosti rádu. Štandarda veľmajstra je vyvesená vždy v čase, ak sa veľmajster nachádza vo svojej rezidencii. V paláci sú prijímané hlavy štátov, členovia diplomatického zboru a vyšší členovia rádu zo všetkých častí sveta. Palác slúži tiež ako miesto, kde sa schádzajú ku svojej činnosti orgány Vlády rádu. Každý deň  ráno sa v kaplnke paláca koná svätá Omša. Kaplnka je zasvätená patrónovi rádu sv. Jánovi Krstiteľovi.

V priestoroch paláca sa nachádzajú aj Magistrálna knižnica a Magistrálny archív, ktoré tvoria kultúrne centrum Rádu. Keďže tradíciou Rádu je zakladanie nemocníc všade, kde pôsobí, na prvom poschodí paláca sa nachádza aj centrum pre dennú zdravotnú starostlivosť. V paláci majú svoje miesto aj Magistrálna mincovňa a Magistrálna pošta. Poštové zásielky označené známkou Rádu môžu byť z tohto miesta odoslané do 57 krajín sveta, s ktorými má Rád uzatvorené medzinárodné dohody o poštovom styku. V paláci bolo otvorené aj nové informačné centrum, ktoré pre záujemcov z radov návštevníkov ponúka informácie o Ráde a jeho činnosti.

V paláci sa nachádzajú aj vládne oddelenia pre vnútorné záležitosti, zahraničné veci, špitálne a charitatívne záležitosti, financie a komunikačný odbor Maltézskeho rádu.

MAGISTRÁLNA VILA

Centrum dedičstva Maltézskeho rádu

 vila

Magistrálna vila patrí do vlastníctva rádu už od 14. storočia. Spolu s Magistrálnym palácom tvorí jedno z dvoch inštitucionálnych sídiel Maltézskeho rádu. Nachádza sa na jednom zo siedmych rímskych pahorkov - Aventíne.

Vila hostí početné významné udalosti v živote Rádu. Boli tu zvolení poslední šiesti veľmajstri.  V záhradách vily sa už celé storočia slávi 24. júna sviatok sv. Jána Krstiteľa, patróna Rádu.

Magistrálna vila je dôležitou súčasťou histórie Maltézskeho rádu, v jej komplexe sa nachádza kostol Panny Márie na Aventíne (Santa Maria in Aventino), ktorý je jediným architektonickým výtvorom známeho umelca a rytca Giovanni Battista Piranesiho (1720 - 1778). V roku 1764 vytvoril Piranesi rímske námestie Piazza dei Cavalieri di Malta (Námestie Maltézskych rytierov), ktoré sa nachádza pred Magistrálnou vilou ako aj a kostol s dekoratívnymi motívmi zobrazujúcimi históriu a tradície Maltézskeho rádu.

Vo výklenku kostola sa nachádza umelcov pamätník a je v ňom uložená urna s jeho popolom. Magistrálna vila priťahuje turistov putujúcich do Ríma z celého sveta aj z dôvodu, aby sa pozreli cez slávnu kľúčovú dierku „Buco della Serratura“, cez ktorú môžu stojac na talianskom námestí vidieť cez záhrady Zvrchovaného Maltézskeho rádu presne na kupolu Baziliky sv. Petra vo Vatikáne.  

Veľmajster rádu vo vile prijíma hlavy štátov a predstaviteľov vlád. Vo vile sa uskutočňuje aj prijatie veľvyslancov splnomocnených rádom každoročne v januári pri príležitosti audiencie pre členov diplomatického zboru.

Magistrálna vila požíva výsady a práva extrateritoriálneho územia od Talianskej republiky a slúži aj ako sídlo Rímskeho veľkopriorátu, jednej z najstarších inštitúcií Maltézskeho rádu. Je súčasne sídlom veľvyslanectva Maltézskeho rádu pri Talianskej republike.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk