Diplomatická misia na Slovensku

Zvrchovaný Maltézsky rád vo svojej povahe ako subjekt medzinárodného práva urdžiava   diplomatické vzťahy s viac ako 100 štátmi sveta a Európskou úniou a má štatút stáleho pozorovateľa v OSN a jeho špeciálnych agentúrach. Štátnym zriadením je to voliteľná monarchia a Štátnym sviatkom je 24. jún - narodenie svätého Jána Krstiteľa - patróna rádu.

Viac informácií o Zvrchovanom Maltézskom ráde môžete nájsť tu:

Diplomatické vzťahy Zvrchovaného Maltézskeho rádu so Slovenskou republikou boli započaté po rozdelení bývalého Československa, v roku 1992. Od tohto roku majú zvrchovaný Maltézsky Rád a Slovenská republika navzájom vymenených veľvyslancov a udržujú živé diplomatické kontakty.

Veľvyslanectvo Maltézskeho rádu v SR sídli v historickom centre  Bratislave, na ulici Kapitulská 9, v blízkosti katedrály sv. Martina a dómskej fary. Maltézsky rád má v Slovenskej republike akreditovanú päťčlennú diplomatickú misiu na čele s veľvyslancom.

Aktuálny veľvyslanec Maltézskeho rádu v SR je Princ Alfred Schönburg-Hartenstein.

Hlavnou úlohou Veľvyslanectva Maltézskeho rádu v SR je prostredníctvom zastupovania Veľmajstra a Vlády rádu posilňovať vzájomné diplomatické vzťahy so Slovenskou republikou a dohliadať na činnosť Maltézskeho rádu a rádových diel v SR, ako je napr. charitatívna organizácia Rádu Maltézska pomoc Slovensko a pomáhať im vo výkone ich činnosti.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk