Posledné články

 • 30/01/2023

  Mimoriadna generálna kapitula Maltézskeho rádu zvolila štyroch vysokých predstaviteľov Zvrchovanej rady

  V blízkosti Ríma prebehla mimoriadna generálna kapitula Zvrchovaného Maltézskeho rádu, ktorej predsedal miestodržiteľ veľmajstra Fra’ John Dunlap a kardinál Silvano Maria Tomasi, osobitný delegát pápeža. Generálna kapitula má za úlohu chrániť charizmu rádu a zosúladiť ju so súčasnou dobou, s prihliadnutím na najdôležitejšie otázky rádu. Plánuje aktivity, overuje stav majetku rádu a riadi medzinárodné vzťahy. Generálna […]

  Viac
 • 24/12/2022

  Vianočný príhovor Fra’ John Dunlap, Miestodržiteľa Veľmajstra Maltézskeho rádu

  Nech pokoj, ktorý so sebou prináša malý Kristus a požehnania z toho, že sa stal človekom, sú s nami v tomto vianočnom období a počas celého nového roka! Chcel by som Vám srdečne zaželať len to najlepšie a obetovať modlitby za šťastné a požehnané Vianoce pre mojich bratov s večnými sľubmi, pre ostatných spolubratov, našich zamestnancov, dobrovoľníkov a priateľov […]

  Viac
 • 22/12/2022

  VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2022

  Milí členovia Maltézskej pomoci Slovensko, dovoľte aby som Vás touto cestou pozval, aby ste sa zúčastnili riadneho Valného zhromaždenia Maltézskej pomoci Slovensko, ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 29.12.2021 o 16.00 hod. (v súlade s platnou právnou úpravou platnou v čase mimoriadnej situácie) prostredníctvom elektronického prostriedku – aplikácie zoom . Program : Otvorenie Valného […]

  Viac
 • 14/12/2022

  Finančná správa a Maltézska pomoc Slovensko doviezli na Ukrajinu humanitárnu pomoc v hodnote takmer 25 tisíc eur

  BRATISLAVA – 14.12.2022: Finančná správa je od začiatku vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine v prvej línii. Okrem plnenia služobných úloh na hranici pomohla zasiahnutým občanom v susednej krajine aj finančne. Príslušníci a zamestnanci finančnej správy vyzbierali interne 13.400 eur, ktoré boli následne darované Maltézskej pomoci Slovensko na nákup humanitárnej pomoci. Charitatívna organizácia, ktorá ľuďom zasiahnutým vojnou pomáha už […]

  Viac

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk