Čo je to dbrovoľníctvo?

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú dobrovoľník vykonáva vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho, mimo členov svojej rodiny, alebo domácnosti. Aj malým zapojením sa do aktivít môže každý z nás pomôcť zlepšovať, skrášľovať či zdokonaľovať fungovanie okolo seba. Je treba sa len rozhliadnuť.

Koľko času je potrebného, ak sa niekto chce stať dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou?
Všetko závisí od chuti a časových možností. Existujú jednorazové dobrovoľnícke činnosti (napr. pomoc pri usporadúvaní podujatí), ale aj dlhodobé, ktorým sa možno venovať pravidelne pár hodín či dní v týždni. Každý záujemca sa môže s nami poradiť o možnostiach vlastnej zaujímavej dobrovoľníckej aktivity a my mu radi poradíme, ako postupovať. Môžeme vám odporučiť vhodné kontakty, pokúsime sa vás spojiť s ďalšími ľuďmi a uľahčiť vám tak proces, do ktorého ste sa rozhodli pustiť. To, koľko času venujete, závisí od vašich možností. Každý z nás vie ponúknuť len toľko, koľko môže. A mnohokrát stačí naozaj máličko.
Prečo sa stať dobrovoľníkom?

Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že človek pomáha, alebo zlepšuje život vôkol seba, ale tým prínosy takejto činnosti nekončia. Vďaka dobrovoľníctvu možno získať zručnosti potrebné pre lepšie uplatnenie sa (napríklad zdokonaliť sa v organizačných, komunikačných či prezentačných schopnostiach...), rozšíriť si okruh kontaktov, zvýšiť svoju sebadôveru, cítiť, že človek je potrebný. Okrem toho, že niekomu pomôže, si zároveň prostredníctvom získaných skúseností môže zvýšiť svoje šance uplatniť sa na trhu práce, posunúť sa v kariére a hlavne si rozšíriť okruh priateľov. To znie celkom dobre, nie?

Potrebuje dobrovoľník špeciálne vzdelanie?

Vo všeobecnosti nezáleží na tom, aké vzdelanie dobrovoľník dosiahol. Existujú však dobrovoľnícke ponuky, na ktoré sú potrebné isté schopnosti a vedomosti, ktoré však môžu súvisieť skôr s hodnotovou orientáciou, charakterovými vlastnosťami a chuťou. Špecializované činnosti vyžadujúce konkrétny druh vzdelania bývajú v dobrovoľníckych ponukách uvedené a Maltézska pomoc Slovensko k tomu zabezpečí potrebný výcvik, či kurz (napr. kurz prvej pomoci, rôzne medicínske kurzy a pod.).

Môže sa dobrovoľník niekde na dobrovoľníctvo pripraviť?
Maltézska pomoc Slovensko pre svojich dobrovoľníkov pripravuje systém poskytovania školení, tréningov či, odbornej prípravy na dobrovoľnícku činnosť v rôznych oblastiach. Miera zaškolenia bude závisieť od toho, v ktorej oblasti bude dobrovoľník prevažne pôsobiť.
Môže dobrovoľník „dobrovoľníčiť" s priateľmi alebo príbuznými?
Samozrejme, takýchto príležitostí je veľa a je to vyslovene vítane. Niektoré aktivity sa robia ľahšie v kruhu priateľov, kolegov či známych. Ak spĺňajú podmienky, prečo nie.
Je možné „dobrovoľníčiť" z domu?

Áno, aj keď väčšina projektov Maltézskej pomoci vyžaduje osobné nasadenie, v prípade, ak sa človek nemôže z rôznych dôvodov zúčastniť osobne, je možné pomáhať aj na diaľku. Finančnou, alebo materiálnou podporou charitatívnych aktivít organizácie, alebo modlitbou.

Aké služby vykonávajú dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko?

Ponuka dobrovoľníckej činnosti MPS je naozaj pestrá, či už sa jedná o služby osobnej asistencie pre choré a zdravotne postihnuté osoby, realizuje sa aj podpora hospicov, zdravotníckych zariadení, azylových centier pre osoby bez domova, detských domovov, domovov pre seniorov a rómskych komunít.

Každý pracovný deň roznášajú naši dobrovoľníci teplú stravu odkázaným starým ľudom v Bratislave.

Dobrovolníci MPS vykonávajú tak isto organizačná službu a poskytovanie pitnej vody počas hromadných náboženských podujatí. Pomáhajú pri charitatívnych a podporných zbierkach finančných prostriedkov a materiálnej pomoci. Poskytujú sa prvú pomoc a predlekársku zdravotnú starostlivosť počas hromadných podujatí.

Vykonávajú osobná asistencia pre chorú a zdravotne postihnutú mládež počas medzinárodných letných táborov Maltézskeho rádu, ako aj pre chorých počas púte Maltézskeho rádu do Lúrd vo Francúzsku.

Dobrovoľníci MPS pomáhajú pri podporných aktivitách v prospech starostlivosti o bezdomovcov, utečencov a sociálne slabých. Podporujú výkon pastoračných a vzdelávacích aktivít medzi Rómami v Nitre a na východnom Slovensku.

Ako sa môžem stať dobrovoľníom ?

Informácie o tom, ako sa môžeš stať dobrovoľníkom, nájdeš TU

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk