Služba na cirkevných podujatiach

AKTIVITY NA CIRKEVNÝCH PODUJATIACH

Maltézska pomoc Slovensko býva prítomná aj na niektorých masových podujatiach organizovaných Katolíckou cirkvou, kde pomáha organizátorom v usporiadaní podujatia a to vo viacerých ohľadoch: zdravotná služba, manažment davu, či prevencia nežiadúcich udalostí.

 

NÁRODNÁ PÚŤ K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII DO ŠAŠTÍNA

Maltézska pomoc Slovensko sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Počas slávnostnej Sv. Omše zabezpečuje poskytovanie prvej pomoci a predlekárskej zdravotnej starostlivosti, poskytuje pitnú vodu pre pútnikov a pomáha organizátorom v manažmente davu.

Služba dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko na Národnej púti v Šaštíne sa každoročne rozširuje. V roku 2017 poskytla Maltézska pomoc Slovensko stan prvej pomoci a vykonala viacero úspešných zdravotných zásahov. Aktívnym rozdávaním pitnej vody pomáha Maltézska pomoc Slovensko v prevencii proti kolapsom a rôznym iným neželaným zdravotným problémom.

Počas konania púte sa v stane Maltézskej pomoci Slovensko pútnici môžu informovať o hodnotách a aktivitách Maltézskeho rádu na Slovensku, alebo o možnostiach výkonu dobrovoľníctva v rámci Maltézskej pomoci Slovensko.

Prítomnosť Maltézskeho rádu na Národnej púti v Šaštíne má význam aj pre Cirkev na Slovensku. Púte sa totiž zúčastňujú aj významné osobnosti Maltézskeho rádu (napr. veľvyslanec Maltézskeho rádu v Slovenskej republike J.E. Alfred Prinz von Schönburg-Hartenstein, prezident organizácie SOMOS a prokurátor rakúskeho Veľkopriorátu J.E. Norbert Graf Salburg Falkenstein), čo poskytuje príležitosť rozvinúť spoluprácu na medzinárodnej úrovni a rozšíriť tak možnosti služby trpiacim na Slovensku.

Národná púť do Šaštína sa koná každý rok na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Púte sa zúčastňuje niekoľko desiatok tisíc veriacich a je svedectvom viery pre Slovensko. Národná púť ponúka, okrem slávnostnej Sv. Omše, aj viaceré sprievodné podujatia.

 

SVIATOK BOŽIEHO TELA

Na sviatok Božieho Tela sa v Bratislave koná verejná Svätá Omša spojená s verejnou procesiou ulicami bratislavského Starého Mesta. Úlohou Maltézskej pomoci Slovensko, keďže tento sviatok sa slávi v júni, býva najmä prevencia proti kolapsom a rôznym zdravotným komplikáciám spôsobeným vplyvom tepla. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci počas celej akcie poskytujú účastníkom pitnú vodu a dozerajú na pitný režim najmä starších osôb. Maltézska pomoc takisto pomáha pri usmerňovaní davu a to najmä na úsekoch, kde môže dôjsť k stretu účastníkov procesie s dopravou. Služba Maltézskej pomoci Slovensko sa aj na sviatku Božieho Tela z roka na rok rozširuje. V roku 2017 mala Maltézska pomoc stanovište s lekárskou službou. Podobnú aktivitu organizuje Maltézska pomoc Slovensko aj v iných mestách, napríklad v Nitre.

Sviatok Božieho Tela (latinsky Corpus Christi) je sviatkom Katolíckej cirkvi, počas ktorého sa zdôrazňuje a slávi reálna prítomnosť Ježisa Krista v Eucharistii. Sviatok sa slávi sa v júni. V centre Bratislavy sa pri príležitosti sviatku celebruje Svätá Omša, po ktorej sa vždy v uliciach Starého Mesta koná procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Procesia ide vždy z miesta slávenia Omše ku kostolu Najsvätejšej Trojice nachádzajúcom sa na Trojičnom námestí v Bratislave.

 

INÉ CIRKEVNÉ PODUJATIA

Maltézska pomoc Slovensko býva prítomná aj na iných cirkevných podujatiach alebo iných občianskych podujatiach, ktoré majú blízko k hodnotám Katolíckej cirkvi.

Dobrovoľníci a členovia Maltézskej pomoci Slovensko aktívne pomáhali účastníkom Pontifikálnej Svätej Omše blahorečenia Don Titusa Zemana, kde mali na starosti sektor pre zdravotne ťažko postihnutých a kde prevádzkovali lekársky stan.

Maltézska pomoc bola prítomná aj na Národnom pochode za život, ktorý sa konal v septembri 2015. Jej dobrovoľníci tam poskytovali poskytovali pitnú vodu a dohliadali na pitný režim účastníkov.

Maltézska pomoc bola taktiež prítomná na Národných dňoch mládeže P15, ktoré sa konali v roku 2015 v Poprade. Popri poskytovaní pitného režimu, Maltézska pomoc Slovensko mala svoj promočný stan na veľtrhu povolaní, na ktorom rehoľné rády a katolícke spoločenstvá mohli prezentovať svoje aktivity a charizmu.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk