Pomoc utečencom

POMOC UTEČENCOM

V rokoch 2015 a 2016 zasiahla takmer celú Európu utečenecká kríza, ktorá vznikla v dôsledku vojnového konfliktu na území Severnej Afriky, Sýrie a Iraku. V období niekoľkých mesiacov prekročili hranice balkánskych štátov, Rakúska a Maďarska státisíce ľudí. To vyvolalo v týchto krajinách, ako aj na ich hraniciach, humanitárnu krízu, ktorú bolo treba veľmi rýchlo a adresne riešiť. Maltézska pomoc Slovensko, v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, mala dva aktívne projekty, v rámci ktorých sa zapojila do pomoci utečencom.

 

POMOC NA HRANICIACH V SLOVINSKU

Maltézska pomoc Slovensko pomáhala na chorvátsko-slovinských hraniciach zmierňovať dôsledky utečeneckej krízy, kde bola, spolu s tímom Vysokej školy sv. Alžbety, prítomná v utečeneckom tábore nachádzajúcom sa pri slovinskej obci Dobova. V tábore prevádzkovala stan slúžiaci ako čakacia miestnosť pre chorých určených na ošetrenie v lekárskom stane Vysokej školy sv. Alžbety. Do stanu bolo nainštalované aj plynové a elektrické kúrenie, čo poskytlo ľuďom čakajúcim na ošetrenie aspoň provizórne pohodlie. Čakajúci chorí sa v ňom mohli ohriať aj prostredníctvom teplého čaju z dodaných termoportov a varníc.

Okrem prevádzky stanu, Maltézska pomoc Slovensko uskutočnila viacero humanitárnych výjazdov.  Do utečeneckého tábora priviezla niekoľko stoviek párov zimnej obuvi, stovky zimných čiapok, rukavíc, desiatky kíl ovocia, sladkostí, detskej výživy, stovky fliaš pitnej vody, viac ako jednu paletu hygienického materiálu, dve palety čaju, či niekoľko tisíc zubných kefiek.

Maltézska pomoc Slovensko poskytla humanitárny materiál aj lekárskemu stanu Vysokej školy sv. Alžbety. Dodávkou 22 poľných postelí výrazne pomohla lekárskemu tímu ošetrovať pacientov. Okrem poľných postelí, bolo dodaných aj viac ako 500 jednorazových setov pozostávajúcich z plachty, prikrývky a vankúša. Tieto sety pomáhali pri ošetrovaní chorých zachovať hygienu, keďže poľné posteľné prádlo mohlo byť ihneď zamenené za nové.

Utečenecký tábor v Dobovej prišiel viac krát navštíviť aj prezident Maltézskej pomoci Slovensko JUDr. Július Brichta spolu so Chargé d´affaires Maltézskeho rádu na Slovensku Antonom Gatnarom. Spoločne odovzdali lekárskemu tímu Vysokej školy sv. Alžbety niekoľko paliet humanitárneho materiálu.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk