Členovia Maltézskej pomoci Slovensko

Medzi členov Maltézskej pomoci Slovensko sa radia členovia Maltézskeho rádu (rytieri a dámy) žijúci na Slovensku ako aj desiatky registrovaných dobrodoľníkov.

Členovia Maltézskej pomoci Slovensko sa zúčastňujú na činnosti organizácie prostredníctvom ich členstva v jednom z Centier Maltézskej pomoci ( viac info o regionálnych Centrách MPS) a na základe svojich osobných preferencií si môžu vybrať dobrovoľne sa zapájať do jedného, alebo viacerých projektov organizácie.

Registrovaný člen Maltézskej pomoci Slovensko je oprávnený používať pri výkone svojej činnosti v rámci oficiálnych projektov organizácie typickú dobrovoľnícku uniformu.

Členom Maltézskej pomoci Slovensko sa môže stať každý, kto prejaví záujem o činnosť organizácie, rozhodne sa aktívne zapájať do jej charitatívnych projektov a splní podmienky prijatia za člena organizácie (absolvovanie ročnej skúšobnej doby, činnosť na projektoch organizácie, odporúčanie zo strany člena Maltézskeho rádu a vedúceho Centra a schválenie Komisiou pre prijímanie členov organizácie).

Prihlášky nových členov predkladá Komisii pre prijímanie vedúci daného centra MPS.

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnosti stať sa dobrovoľníkom našej organizácie, kliknite prosím sem:

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk