Novinky

Zvrchovaný Maltézsky rád oznamuje zvolenie J.E. Fra’ John Dunlap za Princa a Veľmajstra Maltézskeho rádu

03/05/2023 


NOVÝ VEĽMAJSTER ZVRCHOVANÉHO MALTÉZSKEHO RÁDU – FRA‘ JOHN DUNLAP

Fra’ John Dunlap bol zvolený za Princa a 81. Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu. 66-ročný Kanaďan Fra’ John Dunlap, je prvým profesným rytierom zo zámoria, ktorý bol zvolený za hlavu zvrchovaného Maltézskeho rádu.

Orgán voľby veľmajstra, Veľká Štátna rada, sa zišla v Ríme v Magistrálnej vile, jednom z dvoch inštitucionálnych sídiel Maltézskeho rádu a zvolila Fra‘ Johna za Veľmajstra absolútnou väčšinou hlasov na základe záväzného zoznamu troch kandidátov, ktorí bol včera predložený Kapitulou Profesných rytierov. Voľby sa zúčastnilo 99 hlasujúcich členov Rádu z 18 rôznych krajín.

Fra’ John Dunlap oznámil svoje zvolenie pápežovi Františkovi listom napísaným vlastnou rukou. Prísahu zloží dnes o 18:30 v kostole Panny Márie na Aventíne za prítomnosti kardinála Silvana Maria Tomasiho c.s., Osobitného Pápežovho delegáta, čím vstúpi do plnosti svojich právomocí. Podľa článku 13 novej Ústavy zostane vo funkcii 10 rokov. Veľmajster je hlavou Maltézskeho rádu, laickej rehole Katolíckej cirkvi, ktorý je zároveň subjektom medzinárodného práva.

Nový veľmajster pri príhovore k členom Veľkej Štátnej rady povedal: „Prijímam tento úrad s hlbokým duchom služby a so slávnostným prísľubom neustáleho nasadenia. Ďakujem každému z vás za to, že ste mi vložili dôveru a že ste dnes svojou prítomnosťou prejavili svoju veľkú lásku a oddanosť nášmu Rádu. Čaká nás veľa výziev, ale zjednotení vo vedomí nášho poslania Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (ochraňovať vieru a pomáhať chudobným) som si istý, že im budeme môcť čeliť spoločne jednotne a súdržne, v rovnakom duchu, ktorý viedol blahoslaveného Gerarda, zakladateľa Rádu pred viac ako 900 rokmi.

Profil Veľmajstra

John Dunlap, ktorý sa narodil 16. apríla 1957 v kanadskej Ottawe, po štúdiu na univerzite v Nice vyštudoval University of Ottawa a následne získal titul doktora práv na University of Western Ontario. Čestný doktorát v odbore Verejná služba mu udelila Univerzita Johna Cabota v Ríme.

Fra’ John Dunlap je členom advokátskych komôr štátov New York v USA a Ontario v Kanade. V roku 1986 nastúpil do newyorskej právnickej firmy Dunnington, Bartholow & Miller v New Yorku, kde sa v roku 1993 stal partnerom. Špecializuje sa na obchodné a imigračné právo. Je medzinárodne uznávaným právnikom a od roku 1997 pôsobí ako právny poradca stálej pozorovateľskej misie Svätej stolice pri OSN.

Svoje rehoľné povolanie v Maltézskeho ráde našiel v polovici 80. rokov počas svojej dobrovoľníckej práce s pacientmi trpiacimi AIDS a inými chorobami v Cardinal Cooke Medical Center v Harleme (New York). Posledných 30 rokov dobrovoľne pracoval v tejto nemocnici každý týždeň.

V roku 1996 bol prijatý do Maltézskeho rádu a v roku 2008 zložil slávnostný rehoľný sľub profesného rytiera. Viac ako desaťročie slúži Maltézskemu rádu ako predseda Výboru na ochranu mien a emblémov a ako zástupca v Aliancii rády svätého Jána.

V roku 2009 bol Fra’ John Dunlap zvolený na päťročné obdobie za člena Zvrchovanej rady. Na ďalšie päťročné obdobie ho znovu zvolila Generálna Kapitula v roku 2014 a potom v roku 2019. Od júna 2022 viedol Maltézsky rád ako poručík veľmajstra po smrti Fra’ Marca Luzzaga.

 

Veľmajster

Podľa článku 12 ústavy je Veľmajster hlavou Rádu a má nárok na výsostné výsady a vyznamenania, ako aj na titul „Najvyššia výsosť“. Musí sa naplno venovať rastu diel Rádu a slúžiť ako príklad autentického kresťanského života pre všetkých členov (čl. 106 Kódexu).

Veľmajster je spolu so Zvrchovanou radou zodpovedný za vydávanie legislatívnych opatrení, ktoré neupravuje Ústava, vyhlasovanie vládnych aktov a ratifikáciu medzinárodných zmlúv. Prostredníctvom Ministra financií (receiver of common treasure) spravuje majetok Rádu a zvoláva Kapitulu Profesných rytierov a Generálnu Kapitulu.

Štáty, s ktorými má Maltézsky rád diplomatické vzťahy, uznávajú veľmajstra s výsadami, imunitami a poctami vyhradenými pre hlavy štátov.

Veľmajster sídli v sídle vlády Maltézskeho rádu, v Magistrálnom paláci v Ríme.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk