O Maltézskej pomoci

O Maltézskej pomoci_zmenšené

“Najlepšie cvičenie pre srdce je zohnúť sa a pomôcť iným postaviť sa na nohy...”

Maltézska pomoc Slovensko je oficiálnou a jedinou výkonnou charitatívnou organizáciou Maltézskeho rádu v Slovenskej republike.

Vedenie Maltézskej pomoci Slovensko

Vedenie Maltézskej pomoci_zmenšené

Ako sa stať dobrovoľníkom ?

Ako sa stať dobrovoľníkom_zmenšené

Maltézska pomoc pre Ukrajinu

ukraine_articel

Maltézska pomoc Slovensko bola jednou z prvých organizácií poskytujúcich pomoc ľuďom unikajúcim pred vojnou na Ukrajine priamo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

 

O púti do Lúrd

O púti do Lúrd_zmenšené

Od roku 1958 organizujú svoju púť do Lúrd aj členovia Maltézskeho rádu z celého sveta.

Každoročne sa tak v prvý májový víkend schádza v mestečku pod Pyrenejami vyše desaťtisíc členov Maltézskeho rádu...

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk