O Maltézskej pomoci

image022

“Najlepšie cvičenie pre srdce je zohnúť sa a pomôcť iným postaviť sa na nohy...”

Maltézska pomoc Slovensko je oficiálnou a jedinou výkonnou charitatívnou organizáciou Maltézskeho rádu v Slovenskej republike.

Vedenie Maltézskej pomoci Slovensko

image022

O púti do Lúrd

image022

Od roku 1958 organizujú svoju púť do Lúrd aj členovia Maltézskeho rádu z celého sveta.

Každoročne sa tak v prvý májový víkend schádza v mestečku pod Pyrenejami vyše desaťtisíc členov Maltézskeho rádu...

Ako sa stať dobrovoľníkom ?

image022

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk