Maltézska pomoc pre Ukrajinu

Maltézska pomoc Slovensko bola jednou z prvých organizácií poskytujúcich pomoc ľuďom unikajúcim pred vojnou na Ukrajine priamo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. V súčasnosti je pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou rozšírená aj na ďalšie projekty:

Pomoc na hranici

Naši dobrovoľníci boli priamo na hranici vo Vyšnom Nemeckom už od druhého dňa od vypuknutia vojny. Služby ponúkané 24 hodín denne, 7 dní v týždni zahŕňali zdravotnú, sociálnu a psychologickú pomoc všetkým prichádzajúcim utečencom. Viac ako 200 dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko a jej sesterských organizácií slúžilo v 72-hodinových zmenách. Počas prvých týždňov vojny (predtým, ako túto službu zastrešil štát) sme tiež koordinovali dopravu a ubytovanie pre tisíce utečencov, ktorí prišli na túto pohraničnú stanicu, kde teploty v noci dosahovali mínus 20 stupňov. Priamo v pohraničnej oblasti sme taktiež sprevádzkovali poľnú kaplnku. Tento prerobený a vyhrievaný stan slúžil aj ako čakáreň pre matky a deti v prípade nepriaznivého počasia.

Maltézska pomoc Slovensko je stále prítomná na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom a pripravená poskytnúť adresnú pomoc všetkým, ktorí hľadajú bezpečné útočisko.

Dodávky humanitárnej pomoci pre sociálne slabé a marginalizované skupiny obyvateľstva na Ukrajine

Maltézska pomoc Slovensko, v spolupráci s Úradom vlády SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Generálneho konzula SR v Užhorode, spustila v máji 2022 pravidelný dovoz humanitárnej pomoci pre sociálne slabé a marginalizované skupiny obyvateľstva na Ukrajine. Doposiaľ boli zrealizované desiatky transportov a doručili sme takmer 200 ton pomoci.

Seniori, siroty, rómske obyvateľstvo a mnohí ďalší totiž trpia akútnym nedostatkom základných potravín a hygienických potrieb. Distribúcia z centrálnych skladov humanitárnej pomoci mnohokrát zlyháva práve smerom k obyvateľom, ktorí sú na túto pomoc odkázaní najviac. Aby dodávky boli skutočne adresné a predišlo sa možnému zneužívaniu či špekuláciám, Maltézska pomoc Slovensko spolupracuje s Mestským zastupiteľstvom Užhorodu a Zakarpatskej oblasti, miestnymi samosprávami, cirkvou a zástupcami rómskej komunity. Tí pripravujú konkrétne zoznamy potrebnej humanitárnej pomoci a následne zabezpečujú jej distribúciu odkázaným obyvateľom. Aktuálne zabezpečujeme pravidelné dodávky do šiestich ukrajinských obcí.

V roku 2022 bolo zrealizovaných 22 dodávok humanitárnej pomoci v objeme viac ako 100 ton.

Ubytovanie pre ukrajinské matky s deťmi

Maltézska pomoc Slovensko začala poskytovať ubytovanie pre ukrajinské matky s deťmi zo sociálne slabších pomerov v júni 2022. Do decembra 2022 prevádzkovala  štyri takéto zariadena pre 160 ukrajinských matiek a detí. Okrem útočiska sme poskytovali aj potrebnú asistenciu pre začlenenie sa do spoločnosti, vrátane pomoci s administratívou či hľadaním práce.

Pomoc ukrajinským seniorom

V roku 2022 a 2023 sme distribuovali stravné poukážky pre ukrajinských seniorov nad 65 rokov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Práve tieto skupiny sa ocitli vo veľmi zložitej situácii, nakoľko si nedokážu nájsť prácu na Slovensku. Poukážky boli distribuované v spolupráci s Vysokou školou Svätej Alžbety v Bratislave. Pravidelne sme pomohli približne 300 ľuďom, ktorým sme mesačne zabezpečili okolo 10 000 jedál.

Práve táto služba nám ukázala potrebu ďalšej práce so seniormi, najmä v oblasti integrácie. Od júna 2023 funguje projekt zameraný na integráciu a pomoc pre ukrajinských seniorov žijúcich v Bratislave a okolí, ktorí na Slovensko utiekli pred vojnou. Projekt je organizovaný v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, a prebieha na centrále MPS.

Stretnutia s ukrajinskými seniormi prebiehajú každý deň a obsahujú výučbu slovenského jazyka, kreatívne dielne ako napríklad vyšívanie či výroba mydiel, šach, bingo a iné spoločenské hry, prehliadky mesta Bratislava, spoznávanie a výučbu o Slovensku, filmový klub a rôzne odborné prednášky.

Neprestávame pomáhať

Po dvoch rokoch vojny sme mnohí unavení. Na našu pomoc je však odkázaných viac ako 17 miliónov ľudí. Preto prosím nezabúdajme, že za každým číslom a štatistikou je konkrétny ľudský osud. Pomáhajme naďalej a nedovoľme, aby solidarita utíchla.

Naše aktivity pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine môžete naďalej podporovať príspevkami na náš transparentný účet: LINK.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk