Maltézska pomoc pre Ukrajinu

Maltézska pomoc Slovensko bola jednou z prvých organizácií poskytujúcich pomoc ľuďom unikajúcim pred vojnou na Ukrajine priamo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

Naši dobrovoľníci už od soboty rána 26.2.2022 poskytujú 24-hodinovú službu utečencom a v koordinácii s ďalšími organizáciami pôsobiacimi na slovenskej strane hraničného priechodu s Ukrajinou zabezpečujú:

Počas služieb aktívne spolupracujeme s miestnou diecézou, Slovenskou katolíckou charitou, zložkami Ministerstva vnútra a ďalšími organizáciami, ktoré sú prítomné na mieste.

Pomáhame aj priamo na Ukrajine, a to prostredníctvom našej ukrajinskej sesterskej organizácie a Malteser International, nadnárodnej humanitárnej organizácie Maltézskeho Rádu, ktoré priamo na miestach konfliktu zabezpečujú prístrešie, jedlo, vodu, hygienické potreby a lieky pre ľudí postihnutých vojnou.

Chcete pomôcť aj vy?
V týchto dňoch mnohí z nás pociťujú neistotu a strach. Je však dôležité, aby sme našli silu a odvahu v tisícoch príbehov, kedy ľudskosť a súcit zvíťazili. Pomôcť môže úplne každý, a práve v takýchto okamihoch preukazujeme, čo znamená láska k blížnemu.

Celý výťažok zo zbierky pôjde na pomoc ukrajinským utečencom na Slovensku, ako aj ľuďom, ktorí boli nútení ostať na Ukrajine: transparentneucty.sk

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk