CHARITATÍVNA ČINNOSŤ

Sociálna asistencia

Služby sociálnej asistencie

Zdravotnícke služby

Zdravotná starostlivosť ako základné ľudské právo

Pomoc pri katastrofách

Pomoc v núdzi a dlhodobo udržateľný vývoj

Pomoc utečencom

Starostlivosť bez hraníc: spolu pred cestou, na ceste aj po ceste

Choroby a epidémie

Liečba zanedbaných chorôb na všetkých svetadieloch

Malteser International

Celosvetová organizácia Maltézskeho rádu pre humanitárnu pomoc

Nemocnica v Betleheme

Nemocnica Svätej rodiny v Betleheme, Palestína

Dobrovoľníci Maltézskeho rádu

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk