SLUŽBY SOCIÁLNEJ ASISTENCIE

Ochrana ľudskej dôstojnosti konaním služby ľuďom na okraji spoločnosti

V každej krajine sveta sú marginalizovaní prevažne tí istí ľudia: ľudia bez domova, väzni, etnické menšiny, drogovo závislí, starí ľudia a ľudia so zdravotným postihnutím.

Spiritualita a misia Maltézskeho rádu je starať sa o núdznych a vylúčených bez ohľadu na ich náboženskú či rasovú príslušnosť. Dnes je dosahovaná prostredníctvom humanitárnych, sociálnych a zdravotníckych aktivít.

Maltézsky rád zasahuje v situáciách spoločenského vylúčenia, ako je to v prípade Dalitov v Indii alebo presadzuje programy sociálnej integrácie pre rómsku komunitu v niekoľkých európskych krajinách, vrátane Slovenska.

Rád ďalej prevádzkuje poľné kuchyne pre utečencov a migrantov prichádzajúcich z Afriky a Blízkeho východu. V Európe, mladí dobrovoľníci pravidelne navštevujú starších ľudí žijúcich osamote, v skromných podmienkach a veľkej chudobe. Medzinárodný tábor pre mladých so zdravotným postihnutím (tzv. Malta Camp) funguje už viac ako tridsať rokov a koná sa vždy v inej krajine. Pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa chcú zapojiť do služby, ponúka Maltézsky rád široké spektrum projektov sociálnej starostlivosti.

 

Sociálna integrácia Rómov

Maltézsky rád zasahuje v situáciách spoločenského vylúčenia, ako je to v prípade Dalitov v Indii alebo presadzuje programy sociálnej integrácie pre rómsku komunitu v niekoľkých európskych krajinách, vrátane Slovenska.

 

Pomoc prenasledovaným menšinám

Maltézsky rád zasahuje aj na ochranu prenasledovaných menšín, ako sú Rohingovia v Bangladéši alebo Albíni v Burkine Faso.

 

Poľné kuchyne

Tradičné poľné kuchyne, ktoré už dlhé roky fungujú v Maďarsku, Veľkej Británii, Španielsku a Bulharsku - okrem iných krajín - sa rozšírili tak, aby sa postarali nielen o ekonomicky znevýhodnených, ale aj o utečencov a migrantov. V roku 2018 Rád prostredníctvom svojej rozsiahlej siete poľných kuchýň a projektov na rozvoz stravy vydal celkovo päť a pol milióna jedál.

 

Starostlivosť o marginalizovaných 

V Litve mladí dobrovoľníci pravidelne navštevujú seniorov, ktorí žijú osamelo v skromných podmienkach a veľkej chudobe. Domorodé komunity v horských oblastiach Kolumbie dostávajú lekársku pomoc. V Libanone sieť zdravotníckych a sociálnych centier Maltézskeho rádu po celej krajine zaručuje starostlivosť o obyvateľov mnohých dedín. Rozsiahly program pomoci väzňom - realizovaný Americkými asociáciami Maltézskeho rádu - zmierňuje ich materiálne a duchovné potreby.

 

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk