SLUŽBY SOCIÁLNEJ ASISTENCIE

Ochrana ľudskej dôstojnosti konaním služby ľuďom na okraji spoločnosti

V každej krajine sveta sú izolovaní tí istí ľudia – ľudia bez domova, väzni, etnické menšiny, drogovo závislí a tiež takí, ktorí môžu byť vylúčení na okraj spoločnosti, ako napríklad starí ľudia a ľudia so zdravotným postihnutím.

Stáročia staré poslanie Maltézskeho rádu starať sa o núdznych a vylúčených je dnes dosahované prostredníctvom projektov sociálnej asistencie. Maltézsky rád zasahuje v situáciách spoločenského vylúčenia, ako je to v prípade Dalitov v Indii, alebo presadzuje programy spoločenskej integrácie pre rómsku komunitu v niekoľkých európskych krajinách, ako je napríklad Slovensko. Už tradičné poľné kuchyne rád prevádzkuje pre utečencov a migrantov prichádzajúcich z Afriky a Blízkeho východu. V Európe, mlladí dobrovoľníci pravidelne navštevujú starších ľudí žijúcich v samote v skromných podmienkach a veľkej chudobe. Medzinárodný tábor pre mladých so zdravotným postihnutím funguje už viac ako tridsať rokov a koná sa vždy v inej krajine. Pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa chcú zapojiť do služby, ponúka Maltézsky rád široké spektrum projektov sociálnej starostlivosti.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk