ZDRAVOTNÍCKE SLUŽY

Zdravotná starostlivosť ako základné ľudské právo

Napriek univerzálnemu právu na zdravotnú starostlivosť, tisíce ľudí po celom svete sa k nej nedokážu dostať. Príliš často sa ľudia v núdzi nachádzajúci vo vojne, v násilí a v chudobe ocitajú bez potrebnej zdravotnej starostlivosti a liekov. 

Lekári Maltézskeho rádu sa snažia premostiť túto priepasť pomocou mobilných kliník, nemocníc, centier dennej starostlivosti, ktoré prevádzkujú po celom svete: 

Nemocnica sv. Rodiny je prevádzkovaná Maltézskym rádom v Betleheme a je jediným miestom pre ženy z palestínskeho regiónu, kde sa im dostáva zdravotná starostlivosť na najvyššej úrovni, vrátane neonatalogickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Mobilné kliniky Rádu majú dokonca dosah na izolované osady na Západnom brehu Jordánu. Niektoré zdravotné úkony majú jedinečný charakter, ako napríklad zdravotná starostlivosť pre väzňov v Keňskom v Nairobi. Naprieč Libanonom Maltézsky rád prevádzkuje 28 zdravotníckych zariadení, ktoré slúžia miestnemu obyvateľstvu aj utečencom. V americkej Kalifornii ponúka Maltézsky rád prostredníctvom svojich kliník zdravotnú starostlivosť ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť zakúpiť zdravotné poistenie. V juhoamerickej Bolívii Rád poskytuje dialýzu v druhom najväčšom meste krajiny El Alto pre tých, ktorí si ju nemôžu dovoliť.

V Európe prevádzkuje Rád desiatky nemocníc, vozidiel záchrannej zdravotnej služby, zamestnáva množstvo lekárov, zdravotných sestier a záchranárov. 

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk