ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Zdravotná starostlivosť ako základné ľudské právo

Napriek univerzálnemu právu na zdravotnú starostlivosť, tisíce ľudí po celom svete žijú bez prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti. Príliš často sa ľudia v núdzi nachádzajúci vo vojne, v násilí a v chudobe ocitajú bez potrebnej zdravotnej starostlivosti a liekov. Lekári Maltézskeho rádu sa snažia premostiť túto priepasť pomocou mobilných kliník, nemocníc, centier dennej starostlivosti. Pôrodnica sv. Rodiny je nemocnicou Maltézského rádu v Betleheme, ktorá je jediným miestom pre ženy z regiónu, kde môžu rodiť pod dohľadom odbornej zdravotnej starostlivosti. Mobilné kliniky rádu majú dokonca dosah na izolované dediny na Západnom pobreží, kde je poskytovaná zdravotná starostlivosť ženám, ktoré by k nej inak nemali prístup. Niektoré zdravotné úkony majú jedinečný charakter, ako zdravotná starostlivosť pre väzňov vo väzniciach v Keni v Nairobi, alebo odborná liečba pre pacientov trpiacich demenciou. Naprieč Libanonom Maltézsky rád prevádzkuje 28 zdravotníckych zariadení, ktoré slúžia miestnemu obyvateľstvu, ako aj utečencom. V Kalifornii v USA ponúka Maltézsky rád prostredníctvom svojich kliník zdravotnú starostlivosť ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť zdravotné poistenie. Ďalej na juh, v juhoamerickej Bolívii rád poskytuje dialýzu v druhom najväčšom meste krajiny El Alto pre tých, ktorí si ju nemôžu dovoliť.

V Európe prevádzkuje Rád desiatky nemocníc, vozidiel záchrannej zdravotnej služby, zamestnáva tisíce lekárov, zdravotných sestier a záchranárov.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk