DOBROVOĽNÍCI

„Skutok pomoci blížnemu je dnes integrálnou súčasťou aktívneho občianstva a uvedomelej účasti na sociálnom rozvoji. Mnoho charitatívnych projektov Maltézskeho rádu je prevádzkovaných dobrovoľníkmi, mužmi a ženami, ktorí čeliac utrpeniu tohto sveta chcú urobiť pozitívnu zmenu vo svete prostredníctvom ich vlastného úsilia. Dobrovoľníci sú nádherným zdrojom a dôvodom pre nádej do budúcnosti tak, ako sú všetci tí, ktorí praktizujú Kristove najzákladnejšie prikázanie „Milovať blížneho svojho, ako seba samého“, bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, alebo sociálny pôvod.“

Fra´ Matthew Festing, Veľmajster

Dobrovolníci

Rôznorodosť projektov Maltézskeho rádu zabezpečuje príležitosť pre každého

Maltézsky rád disponuje s viac ako 80 000 odhodlanými dobrovoľníkmi, vďaka ktorým úspešne riadi a realizuje viaceré projekty po celom svete. Každoročne sa dobrovoľníci Maltézskeho rádu starajú o ľudí bez domova žijúcich v mestách v izolácii, pomáhajú utečencom prichádzajúcim na európske pobrežie, poskytujú prvú pomoc a organizujú zdravotnícke a sociálne kampane, odpovedajú na potreby obetí prírodných katastrof, sprevádzajú pútnikov so zdravotným postihnutím na púťach a letných táboroch, pomáhajú starým ľuďom s bývaním a pripravujú a distribuujú jedlo pre ľudí žijúcich v chudobe počas chladných zím.
Dve najväčšie udalostí roka sú Medzinárodná púť Maltézskeho rádu do Lúrd vo Francúzsku, na ktorej sa každoročne zúčastňuje viac ako 7 000 účastníkov, a Medzinárodný letný tábor pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý sa koná už viac ako 30 rokov každoročne vždy v inej európskej krajine. Dobrovoľníci z celého sveta sa zapájajú do starostlivosti o zdravotne postihnutých hostí, a aby sa stretli so starými a novými priateľmi. Veľa národných táborov je tiež organizovaných po celej Európe a v Libanone. Na miestnych úrovniach sa každoročne uskutočňuje množstvo aktivít spolu s rozširujúcimi sa projektmi a novými nápadmi vznikajúcimi zo vzájomnej spolupráci členov Maltézskeho rádu v jednotlivých krajinách.


Duch dobrovoľníctva

Týchto 80 000 stálych dobrovoľníkov zahŕňa ľudí každého veku, národnosti a viery, inšpirovaných poslaním Maltézskeho rádu, ktorým je služba pod osemramenným krížom určená núdznym a zabudnutým ľuďom, chudobným, chorým a trpiacim. Otvoriť seba samého smerom k druhým napĺňa ducha novej generácie, povzbudzuje jej rast ako ľudí, a ako občanov. Je fenoménom, že dobrovoľníci rádu zažívajú na vlastnej koži prostredníctvom množstva projektov prácu popri profesionáloch,  mužoch a ženách, ktorí vďaka ich ochote a úsiliu sa stávajú viac obohatenými a viac sociálne zodpovednými v budúcnosti.
Maltézsky rád organizuje záchranné zbory a zbory prvej pomoci v 33 krajinách, pričom tieto zbory sú z veľkej časti závislé na ochote a odhodlaní dobrovoľníkov. Rôznorodosť celosvetových projektov rádu zabezpečuje, že v rádovom dobrovoľníctve sa nájde príležitosť pre každého, kto má záujem. Okrem stálych dobrovoľníkov rádu, pôsobia aj dočasní dobrovoľníci a dobrovoľníci zameraní na špeciálne projekty.

Ak máte záujem o dobrovoľnícku službu, prosím, kontaktujte Maltézsku pomoc vo vašej krajine.

 

Vízia 2050 - globálna platforma Maltézskeho rádu pre mládež

Vízia 2050 v koordinácii s priorátmi, asociáciami a organizáciami pomoci Rádu, pozýva mladých ľudí, aby vstúpili do sveta dobrovoľníctva a stali sa súčasťou rozšírenej rodiny Maltézskeho rádu. 

Pre viac informácií navštívte webovú stránku Vision 2050, globálnej platformy Maltézskeho rádu pre dobrovoľníctvo mládeže, a objavte aktivity Rádu, do ktorých sa môže zapojiť mládež na celom svete.

Vízia 2050 pomáha mladým členom a dobrovoľníkom Maltézskeho rádu nájsť zaujímavé projekty pre nich a ich priateľov v každej fáze života. Pracovné ponuky, stáže alebo dobrovoľníctvo na týždennej, či víkendovej báze, počas letných prázdnin alebo dlhšie - nezáleží na tom, kedy a kde, je možné získať úžasné zážitky, rozvíjať zručnosti a nadviazať priateľstvá, a zároveň byť tu pre tých, ktorí to potrebujú.

www.orderofmaltavision2050.com

Dobrovoľníci na Slovensku

Na Slovensku zastrešuje oficiálnych dobrovoľníkov Maltézskeho rádu jeho výkonná organizácia Maltézska pomoc Slovensko, o.z. Viac informácii o jej aktivitách nájdete v príslušnej podsekcii. 

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk