Od 1048 až do dnes

Vznik rádu sv. Jána sa datuje okolo roku 1048. Obchodníci zo starobylej námornej republiky Amalfi obdržali od egyptského kalifa oprávnenie postaviť kostol, kláštor a nemocnicu v Jeruzaleme, aby sa postarali o pútnikov bez ohľadu na ich náboženské vyznanie a rasu. 

Mená Rádu

Jazyky Rádu

79 grand masters

sovereign_saint

Pripravuje sa...

Rády Sv. Jána

Popri Zvrchovanom Maltézskom ráde existujú štyri Rády sv. Jána, ktoré sú uznávané ako rytierske rády. Tieto sa odlišujú od iných rádov svojou kresťanskou vierou a tradíciou laických kresťanských rádov. Štyri rády sv. Jána z Jeruzalema sú združené v Aliancii Rádov....

1113 uznanie Pápežom

Vo februári 2013 a počas celého roka oslavoval Zvrchovaný Maltézsky rád významné výročie. Uplynulo presne 900 rokov, odkedy pápež Paschal II vyhlásil v roku 1113 slávnostné privilégium, ktoré oficiálne uznalo kláštornú komunitu Špitálnikov sv. Jána z...

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk