900 rokov od uznania Maltézskeho rádu pápežom 

Vo februári 2013 oslavoval Maltézsky rád významné výročie. Uplynulo presne 900 rokov, odkedy pápež Paschal II udelil v roku 1113 slávnostné privilégium, ktoré oficiálne uznalo kláštornú komunitu Špitálnikov sv. Jána z Jeruzalema ako rytiersky rád.

Tento dokument s iniciálnymi slovami textu Pie Postulatio Voluntatis poskytol právny základ pre zvrchovanosť a nezávislosť Rádu sv. Jána z Jeruzalema, dnes známeho ako Maltézsky rád, čím sa pre Rád stal fundamentálnym prvkom jeho ďalšieho vývoja.

Kláštorná komunita založená v Svätej Zemi o storočie skôr, ktorá poskytovala starostlivosť chudobným pútnikom v nemocnici v Jeruzaleme, sa práve vďaka tomuto slávnostnému privilégiu stala laickým a rehoľným rádom.

Tento dokument má zároveň veľkú inštitucionálnu dôležitosť. S bulou pápež uznal, že Rád má výhradné právo zabezpečiť pokračovanie svojej činnosti zvolením následníka po jeho zakladateľovi, bratovi Gerardovi.

S ohľadom na jeho historickú dôležitosť, pápežská bula, ktorá je dodnes zachovaná v národnej knižnici na Malte, ponúka nasledujúcim generáciám predstavu o postavení  a dôležitosti blahoslaveného Gerarda, jeho osobnej svätosti a  skupine vyštudovaných kňazov, ktorí s ním spolupracovali. Taktiež zdôrazňuje dôležitosť služieb poskytovaných pútnikom a chudobným v Jeruzaleme.  

Početné nemocnice a hospice vo Francúzsku a Taliansku sú už niekoľko dekád dôkazom toho, že toto spoločenstvo zriadené bratom Gerardom nie je obmedzené len na  Jeruzalemské kráľovstvo, ale že už vtedy sa rýchlo rozšírilo po Európe.

V Ríme v bazilike sv. Petra bola 9. februára 2013 celebrovaná Svätá Omša štátnym sekretárom Svätej Stolice kardinálom Tarcisiom Bertonem, po ktorej vyzval vtedajší pápež Benedikt XVI. viac ako 5000 prítomných členov Maltézskeho rádu a jeho dobrovoľníkov na účasť na slávení tohto historického výročia. 

history_1113

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk