900 rokov, odkedy pápež Paschal II uznal Rád

history_1113

Vo februári 2013 a počas celého roka oslavoval Zvrchovaný Maltézsky rád významné výročie. Uplynulo presne 900 rokov, odkedy pápež Paschal II vyhlásil v roku 1113 slávnostné privilégium, ktoré oficiálne uznalo kláštornú komunitu Špitálnikov sv. Jána z Jeruzalema ako Rytiersky Rád.

Tento dokument, s iniciálnymi slovami textu - Pie Postulatio Voluntatis - dal právny základ pre zvrchovanosť a nezávislosť Rádu sv. Jána z Jeruzalema, dnes známym ako Zvrchovaný Maltézsky rád  a stal sa fundamentálnym prvkom jeho ďalšieho vývoja.

Kláštorná komunita založená v Svätej Zemi pred viac ako storočím skôr, ktorá sa starala o chudobných pútnikov v nemocnici v Jeruzaleme, sa práve vďaka tomuto slávnostnému privilégiu stala laickým a náboženským rádom.

Tento dokument má taktiež veľkú inštitucionálnu dôležitosť: s bulou pápež uznal, že Rád má absolútne právo zabezpečiť pokračovanie svojej činnosti zvolením následníka po jeho zakladateľovi, bratovi Gerardovi.

S ohľadom na jeho historickú dôležitosť , bula – dodnes zachovaná v národnej knižnici na Malte – dáva budúcim generáciam predstavu o postavení  a dôležitosti blahoslavenáho Gerarda, jeho osobnej svätosti a  skupine vyštudovaných kňazov, ktorí s ním spolupracovali. Taktiež zdôrazňuje dôležitosť služieb poskytovaných pútnikom a chudobným v Jeruzaleme.  

Početné nemocnice a hospice vo Francúzsku a Taliansku dokazuje už niekoľko dekád po založení Rádu, že táto organizácia zriadená bratom Gerardom nebola obmedzená len na  Jeruzalemské kráľovstvo, ale že sa už vtedy rýchlo rozvetvila po Európe.

V  roku 2013 oslavovali organizácie Zvrchovaného Maltézskeho rádu toto mimoriadne výročie na piatich kontinentoch.  Najvýznammnejšia pripomienka sa uskutočnila 9. februára 2013 v Ríme, kedy bola celebrovaná svätá omša štátnym sekretárom Vatikánu, kardinálom Tarcisiom Bertonem v bazilike sv.Petra, po ktorej vyzval pápež Benedikt XVI. viac ako 5000 prítomných členov Maltézskeho rádu a jeho dobrovoľníkov, ktorí prišli z celého sveta na účasť na tomto historickom výročí.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk