Magistrálny palác

government_magistral_palace

Sídlo vlády Maltézskeho rádu

Magistrálny Palác je sídlom Veľmajstra a Vlády Maltézskeho rádu od roku 1834. Nachádza sa priamo v historickom centre Ríma na ulici Via dei Condotti, neďaleko Španielskych schodov.

Magistrálny palác je pulzujúcim srdcom medzinárodnej inštitúcie, v ktorom sa rozhoduje o diplomatických, duchovných, humanitárnych a administratívnych záležitostiach Rádu. Palác požíva status extrateritoriálneho územia od Talianskej republiky a s tým spojené výsady a práva.

História paláca

Magistrálny palác bol prenechaný Maltézskemu rádu v roku 1629 jeho vtedajším zástupcom pôsobiacim v Ríme Fra´ Antoniom Bosiom, vzdelancom, ktorý sa všeobecne považuje za zakladateľa kresťanskej archeológie. Zo začiatku palác slúžil ako sídlo veľvyslanca rádu pri pápežských štátoch a Svätej Stolici. Od roku 1834, kedy sa rád presídlil do Ríma, sa palác stal rezidenciou veľmajstra a sídlom vlády.

Centrum činností

Nad hlavným vchodom do Magistrálneho paláca z ulice Via dei Condotti vejú dve vlajky Maltézskeho rádu - vlajka sv. Jána, ako štátna vlajka a vlajka špitálnej činnosti rádu. Štandarda veľmajstra je vyvesená vždy v čase, ak sa veľmajster nachádza vo svojej rezidencii. V paláci sú prijímané hlavy štátov, členovia diplomatického zboru a vyšší členovia rádu zo všetkých častí sveta. Palác slúži tiež ako miesto, kde sa schádzajú ku svojej činnosti orgány Vlády rádu. Každý deň  ráno sa v kaplnke paláca koná svätá Omša. Kaplnka je zasvätená patrónovi rádu sv. Jánovi Krstiteľovi.

V priestoroch paláca sa nachádzajú aj Magistrálna knižnica a Magistrálny archív, ktoré tvoria kultúrne centrum Rádu. Keďže tradíciou Rádu je zakladanie nemocníc všade, kde pôsobí, na prvom poschodí paláca sa nachádza aj centrum pre dennú zdravotnú starostlivosť. V paláci majú svoje miesto aj Magistrálna mincovňa a Magistrálna pošta. Poštové zásielky označené známkou Rádu môžu byť z tohto miesta odoslané do 57 krajín sveta, s ktorými má Rád uzatvorené medzinárodné dohody o poštovom styku. V paláci bolo otvorené aj nové informačné centrum, ktoré pre záujemcov z radov návštevníkov ponúka informácie o Ráde a jeho činnosti.

V paláci sa nachádzajú aj vládne oddelenia pre vnútorné záležitosti, zahraničné veci, špitálne a charitatívne záležitosti, financie a komunikačný odbor Maltézskeho rádu.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk