6 regionálnych centier Maltézskej pomoci Slovensko

mapa

Maltézska pomoc Slovensko pôsobí na Slovensku vo svojích šiestich regionálnych centrách, ktorými sú:

Bratislava
Nitra
Topolčany
Trenčín
Kežmarok
Košice

Centrá Maltézskej pomoci Slovensko sú jej internými zložkami a na ich čele stojí vedúci centra MPS, ktorý sa stará o činnosť daného centra, miestne projekty, dobrovoľníkov a rozvoj činnosti.

Centrá MPS nemajú samostatnú právnu subjektivitu a podliehajú riadeniu centrály MPS.

V prípade, ak máte záujem sa skontaktovať s jedným z vedúcich centier, prosím kontaktujte sekretariát MPS office@maltezskapomoc.sk alebo na 02/5413 1296

Žiaľ, čoraz častejšie dochádza k prípadom, kedy sa jednotlivci, skupiny či organizácie neprávom vydávajú za členov, či dobrovoľníkov Maltézskej pomoci, či prípadne inú charitatívnu organizáciu spojenú s Maltézskym rádom. Tieto osoby väčšinou nepatria pod žiadnu oficiálnu štruktúru Maltézskeho rádu, či Maltézskej pomoci a snažia sa využiť tradíciu a dobré meno Maltézskeho rádu pre svoje osobné aktivity.

Doporučujeme zachovať preto potrebnú opatrnosť a v prípade neistoty si preveriť dané skutočnosti buď kontaktovaním Veľvyslanectva Maltézskeho rádu v SR na info@orderofmalta.sk alebo v charitatívnej oblasti Maltézsku pomoc Slovensko na office@maltezskapomoc.sk

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk