Vedenie Maltézskej pomoci Slovensko

Vedenie Maltézskej pomoci Slovensko vykonáva svoje čestné funkcie ako odkaz na motto Maltézskeho rádu, ktorým je “ obrana viery a pomoc ľudom v núdzi”.

Pri výkone činnosti sú členovia vedenia organizácie podporovaní vudúcimi regionálnych centier MPS, sekretariátom organizácie, ostatnými členmi organizácie a početnými dobrovoľníkmi.


Zástupcovia:

JUDr. Július Brichta C.G.M – Prezident

JUDr. Július Brichta pôsobí ako prezident organizácie od mája 2014. Vo svojom civilnom povolaní pracuje už viac ako 25 rokov ako advokát. Je členom rôznych národných a medzinárodných profesných organizácií. Je ženatý a má dve deti.

Ing. Rudolf Páleš Don. Dev. – Viceprezident

Ing. Rudolf Páleš pôsobí ako viceprezident organizácie od novembra 2015. Je členom medzinárodných profesných organizácií v doprave (ERFA, TE Kreis) a členom Medzinárodného klubu a slovensko-rakúskej obchodnej komory. Vo svojom civilnom povolaní pracuje ako riaditeľ nákladnej dopravnej spoločnosti. Je ženatý a má štyri deti.

Dr. Tomáš Sklenár Don.Dev.  – Viceprezident

Dr. Tomáš Sklenár bol zvolený za viceprezidenta v októbri 2016. V rámci svojho civilného povolania sa venuje projektovému financovaniu a business developmentu. Je ženatý a má dve deti.

Mgr. Peter Kružliak C.G.M. – Tajomník

Mgr. Peter Kružliak bol zvolený za Tajomníka organizácie v máji 2014. Vo svojom civilnom povolaní pracuje ako advokát.

ThDr. Tibor Ujlacký PhD. - Hovorca

kontakt: press@maltezskapomoc.sk

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk