Rozvoz stravy

Rozvoz stravy funguje v Bratislave už od roku 2015 a je stálym projektom Maltézskej pomoci Slovensko na území hlavného mesta. Realizácia tohto projektu je odpoveďou na potrebu starých, osamelých, alebo odkázaných ľudí, ktorí, kvôli zdravotným, či iným problémom, majú ťažkosti si zabezpečiť teplý obed.Každý pracovný deň posádka auta Maltézskej pomoci Slovensko, skladajúca sa z vodiča a dobrovoľníka, priváža obed stravníkom priamo k dverám domu alebo bytu. Pre týchto ľudí je takáto forma pomoci veľmi dôležitá, lebo ich odbremeňuje nielen od samotnej prípravy obeda ale aj od prekážok spojených s prípravou ako napr. nákup potravín, či cesta do obchodu. Stravníci majú vďaka projektu možnosť čerpať silu aj z kontaktu s dobrovoľníkom – mnohí totiž žijú uzavretí v bublinách svojich domácností. Najmä pre starých a osamelých ľudí je takýto kontakt dôležitý, keďže je pre nich dôkazom, že okolitý svet na nich myslí.

Maltézska pomoc Slovensko v súčasnosti denne doručí obed do viac ako 140 domácností. Výhodou projektu je, že stravníci si môžu objednať viac obedov na domácnosť, čo je výhodou najmä pre staršie manželské páry alebo osoby majúce v opatere chorého príbuzného. Projekt rozvozu stravy sa realizuje najmä v bratislavskom Starom-Meste a v mestských častiach Ružinov a Nové-Mesto. Maltézska pomoc Slovensko neustále pracuje na rozširovaní projektu, aby sa v budúcnosti podarilo pokryť celé územie hlavného mesta.

Stravníci si môžu vybrať až zo štyroch alternatív jedál alebo, ak nepreferujú hlavné jedlo, z balíka čerstvého ovocia, či zeleniny. S každým jedlom sa dováža polievka s chlebom a v závislosti od ponuky aj príloha k hlavnému jedlu. Každodenne čerstvo pripravený obed je vákuovo balený, aby bola hygiena stravy zaručená v najvyššej miere. Spôsob balenia umožňuje nerozbaleným obedom v chladničke vydržať viac ako deň, čo niektorí stravníci využívajú a ku koncu týždňa si objednajú viac jedál, ktoré im ostanú aj na víkend.

Projekt rozvozu stravy nepomáha len odkázaným ľuďom, ale je aj obrovskou príležitosťou pre ľudí, ktorí sa stotožňujú s hodnotami Maltézskeho rádu a chcú začať dobrovoľníctvo pri Maltézskom ráde. Projekt pomáha dobrovoľníkom v ich duchovnom a osobnostnom raste. Umožňuje dobrovoľníkovi reflektovať potrebu starostlivosti o starých a osamelých ľudí, ktorí sú často marginalizovanou časťou spoločnosti. Rozvoz stravy takisto učí nachádzať obraz Boha v ľuďoch, ktorí sú adresátmi projektu, a čerpať nové podnety do rozvíjania svojho vzťahu s Bohom.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk