O dobrovoľníctve

Čo je to dobrovoľníctvo ?

“ ked vyrastieme, uvedomíme si, že máme dve ruky - jednu aby sme pomohli sebe a druhú, aby sme pomohli iným...”

Je všeobecne známe, že systém v krajine nefunguje vždy tak, ako by sa čakalo. A preto mnohí z nás vidia možnosti, ako urobiť niečo, čo zlepšuje kvalitu života, čo môže pomôcť tým, ktorí prežívajú rôzne formy fyzického či psychického trápenia  -

...choroba, telesné postihnutie, staroba, bieda, opustenosť, samota…

Na mnoho z týchto ľudí naša spoločnosť a sociálny systém zabúda. Človek žije na takom mieste, aké si vytvorí. Pocit, že urobil niečo navyše, niečo užitočné nielen pre seba, ale i pre druhých, spokojnosť a myšlienka na to, že prispel k dôležitým veciam v spoločnosti, vi dia ešte dlho hriať pri srdci.

A tieto malé skutky lásky dokážu pomaly formovať celú spoločnosť.

Predovšetkým v západnej Európe po desaťročia rozšírený inštitút dobrovoľnej činnosti je pravým opakom toho, čo do tej našej východoeurópskej zasialo obdobie totalitných režimov - postoj, kde sa človek stavia do pozície, že mu spoločnosť niečo dlží a že by od nej mal niečo dostať je už dávno prežitkom a mylnou predstavou.

Ľudia, ktorí okúsili radosť z toho, keď sa obetovali v akejkoľvek forme pre druhých vedia, akú novú rovinu prináša do života práve dobrovoľnícka činnosť.

viac ako 80 000 členná rodina:

Maltézsky rád má celosvetovo viac ako 80 000 registrovaných dobrovoľníkov - ľudí, ktorí pravidelne venujú časť svojho času na pomoc druhým.

Maltézska pomoc Slovensko sa ako výkonná organizácia Maltézskeho rádu v SR opiera o jeho stáročnú tradíciu posktovania pomoci núdzym a sprostredkúva záujemcom o dobrovoľnú činnosť široké možnosti uplatnenia v jej projektoch.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk