Novinky

Zrušenie púte Maltézského rádu do Lúrd 2020

14/03/2020 


Milí pútnici Maltézskej púte do Lúrd,
Milí priatelia,

dovoľte nám, aby sme týmto mailom nadviazali na našu komunikáciu z týkajúcu sa 62. ročníka Medzinárodnej púte Maltézskeho rádu do Lúrd.

Na základe aktuálnych informácií o šírení koronavírusu v rôznych krajinách sveta, vrátane Francúzska a Slovenska, máme dôvodné obavy ohľadne nadchádzajúcej Maltézskej púte do Lúrd 2020. Nechceme vystaviť žiadneho účastníka tejto púte zbytočnému nebezpečenstvu alebo ujme, nakoľko zdravie a dobrý zdravotný stav každého účastníka púte je a bol vždy našou prioritou.
Podľa dostupných informácii, najnovších štatistík týkajúcich sa koronavírusu, ako aj odporúčania hlavného lekára púte, odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Konferencie biskupov Slovenska, opatrení jednotlivých krajín a v neposlednom rade po konzultácii s hlavnými organizátormi púte v Ríme, sa naša prípravná komisia Maltézskej púte do Lúrd s veľkou ľútosťou rozhodla, že je v najlepšom záujme všetkých pútnikov zrušiť púť do Lúrd, ktorá sa má uskutočniť v dňoch 1.-4.mája 2020.

Prijať toto rozhodnutie nebolo jednoduché, ale vzhľadom na informácie, ktoré sme obdržali od odborníkov, najmä čo sa potenciálneho vývoja vírusu týka, nemali sme inú možnosť, než dospieť k takémuto záveru.
Uvedomujeme si, že toto rozhodnutie sa dotkne nielen všetkých z nás, ale predovšetkým našich chorých, ktorých sme mali na púti do Lúrd doprevádzať. Z tohto dôvodu by som vás chcel požiadať, aby ste teraz mysleli predovšetkým na nich a na všetkých, ktorí sú osamelí, alebo majú zhoršený zdravotný stav – ak ich nemôžete navštíviť, zavolajte im; ak im nemôžete zavolať, napíšte im: to čo potrebujú v tejto chvíli samoty je naša blízkosť a záujem.

Veríme, že naše rozhodnutie prijmete s pochopením a zachováte nám aj naďalej dôveru a priazeň. V nádeji, že situáciu ohľadne koronavírusu sa podarí v blízkej dobe vyriešiť, modlime sa spoločne k Panne Márii Lurdskej za všetkých, ktorí trpia kvôli chorobe. Modlime sa aj za všetkých, vrátane dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, ktorí sa o chorých starajú.

S úctou

JUDr. Július Brichta
Prezident

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk